گزیده ای از تعاملات و تشابهات فرهنگی بین ایران و ارمنستان از دیرباز تا کنوننویسنده: لینا مل..
150,000ریال

نیچه ی زرتشتنویسنده: علی محمد اسنکدری جو ناشر: کتاب آمه زبان کتاب: فارسی تعدا..
350,000ریال 310,000ریال

بازشناسی حکومت ولایینویسنده: سید محسن صالح ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی زبان کتاب:..
120,000ریال

شوپنهاورنویسنده: دیدیه رمون مترجم: بیتا شمسینی ناشر: ققنوس زبان کتاب: فار..
150,000ریال 135,000ریال

مطالعه قرآن به منزله اثری ادبینویسنده: مستنصر میر - حسین عبدالرئوف مترجم: ابوالفضل حر..
280,000ریال 230,000ریال

سه استاد سخننویسنده: اشتفان تسوایگ (استفن زوایک) مترجم: محمدعلی کریمی ناشر: نشر..
200,000ریال

دیالکتیک مفاهیمنویسنده: آروین مهرگان ناشر: فردا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 160 اندازه کتاب..
120,000ریال

عرفان و رندی در شعر حافظنویسنده: داریوش آشوری ناشر: نشر مرکز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 402..
375,000ریال 295,000ریال

ریشه ی چهارگان اصل دلیل کافی نویسنده: آرتور شوپنهاور مترجم: رضا ولی یاری ناشر: نشر مرکز ..
229,000ریال 190,000ریال

صنعت هسته ای ؛ شاهکار ایرانیناشر: خراسان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 263 اندا..
150,000ریال 135,000ریال

ربا خواراننویسنده: ابوالقاسم پزشکی ناشر: البرز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:&nb..
150,000ریال 135,000ریال

رباعیات خیامنویسنده: عمر خیام نیشابوری ناشر: شهرزاد زبان کتاب: فارسی تعداد صفح..
140,000ریال

تاکتیک های یادگیری بازی شطرنج کاسپاروفنویسنده: بروسن پاندول مترجم: ژیلا پویان ناشر:&..
150,000ریال 120,000ریال

میراث گذشتگاننویسنده: علی رضا اوسطی ناشر: پیکان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 707 اندازه کتاب..
700,000ریال 550,000ریال

مجموعه مقالات همایش مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامینویسنده: نجفقلی حبیبی - محمد حسین پن..
100,000ریال

دخترم فرحنویسنده: فریده قطبی (دیبا) مترجم: الهه رئیس فیروز ناشر: به آفرین - زرین زبان کتاب: ف..
450,000ریال 390,000ریال

هراسنویسنده: ژان پیر کرنی مترجم: محمد علی معیری ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب زبان کتاب: فارسی..
330,000ریال

چهل سال در صحنه قضایی سیاسی دیپلماسی ایران و جهاننویسنده: جلال عبده ناشر: رسا زبان کتاب: فارسی..
450,000ریال

با کاروان حلهنویسنده: عبدالحسین زرین کوب ناشر: جاویدان زبان کتاب: فارسی تعداد ..
500,000ریال

کویر اندیشهنویسنده: حسین پژمان بختیاری ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد ص..
1,350,000ریال

چرم ساغرینویسنده: انوره دو بالزاک مترجم: حسین قلی جواهرچی ناشر: کاوه زبان کتاب..
550,000ریال

بازگشت از اتازونینویسنده: ایلیا ارنبورگ مترجم: م. بابک ناشر: مردم زبان کتاب:&n..
100,000ریال

سرزمین و مردم اسپانیانویسنده: دوروتی لودر مترجم: شمس الملوک مصاحب ناشر: بنگاه ت..
300,000ریال

سیم کشی داخلینویسنده: کنارد گراهام مترجم: علی اکبر نوشین ناشر: پیروز - فرانکلین زبان کتاب: فا..
280,000ریال

مقالات فارسینويسنده: ميرزا فتح علي آخوند زاده - حميد محمدزاده ناشر: نگاه زبان كتاب:&..
350,000ریال