بهاگاواد - گیتا

بهاگاواد - گیتا

نویسنده: ودانتا سوامی پرابهوپادا - ا. چ. بهاکتی
مترجم: فرهاد سیاهپوش - بزرگمهر گل بیدی - الهه فرمانی
ناشر: دانش جاویدان
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 888
اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1386 - دوره چاپ: 4

 

 

مروری بر کتاب 

همان گونه که هست

دانشی که ما را به شخصیت اعلای خداوند(کریشنا) نزدیک می کند.پیغام وداها: که متون کهن فلسفی و روحانی هندوستان هستند؛ این است که منظور از این حیات انسانی؛ بیدار کردن آگاهی ذاتی انسان در مورد خداوند به وسیله تربیت روحانی می باشد...

 


 

شوکلای ۷ بهره‌ی ۱۸ از شریماد بهاگاواد گیتا

 

واژگان

niyatasya فرموده شده; tu ولی; sannyāsaḥ ترک و کناره گیری; karmaṇaḥ وظایف; na هرگز; upapadyate شایسته است; mohāt نادانی و توهم; tasya آنها; parityāgaḥ چشم پوشی; tāmasaḥ در گونه‌ی جهل یا تاماسیک; parikīrtitaḥاعلان شده.

 

برگردان

به راستی کناره‌گیری از وظایفی که باید انجام شود، درست نیست. ترک این گونه کنش‌ها از نادانی است و نشان چیرگی تاماس است.

 

بازنمایی

کاری که مادی‌گرا است باید ترک شود، ولی کنش‌هایی که انسان را به سطح روحانی برتری می‌دهد، مانند پخت برای خرسندی خداوند بزرگ و پیشکش خوراک به پیشگاه او و سپس خوردن آن خوراک سفارش شده است. گفته می‌شود شخصی که در مرحله‌ی گسستگی از زندگی مادی است، نباید چیزی برای خود بپزد. در واقع از آشپزی برای خودش بازداشته شده است، نه پخت برای خرسندی خداوند بزرگ. به همین ترتیب سانیاسی نیز می‌تواند مراسم ازدواج را به منظور یاری به شاگردش برای پیشرفت در کریشنا آگاهی اجرا نماید. اگر کسی این گونه کنش‌ها را ترک کند باید دانست که در گونه‌ی تاریکی کنش می‌ورزد.

 

 

شوکلای۵۴ بهره‌ی دوم از شریماد بهاگاواد گیتا

 

 

arjuna uvāca

sthita-prajñasya kā bhāṣā

samādhi-sthasya keśava

sthita-dhīḥ kiḿ prabhāṣeta

kim āsīta vrajeta kim

 

واژگان

arjunaḥ uvāca آرجونا گفت:; sthita-prajñasya در پیوند با کسی که در خدا آگاهی ایستا و استوار است; kā چه چیست; bhāṣā زبان.کلام; samādhi-sthasya در پیوند با کسی که در فره استوار شده; keśava ای کریشنا; sthita-dhīḥ کسی که در آگاهی خداوند است; kim چه، چیست; prabhāṣeta سخن می‌گوید; kim چگونه; āsīta اقامت می‌گزیند; vrajeta راه می رود; kim چگونه

برگردان

آرجونا گفت: ای کریشنا، چگونه می‌توان کسی را که آگاهیش بدین سان در برین ژرف فرو رفته است (ستیتا پراگناسیا )، بازشناخت؟ چگونه سخن می‌گوید و از چه واژه‌هایی استفاده می‌کند؟ چگونه نشست و برخاست می کند؟

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

بهاگاواد - گیتا

  • 1,000,000ریال
  • 800,000ریال

برچسب ها: ودانتا سوامی پرابهوپادا, فرهاد سیاهپوش, بزرگمهر گل بیدی, عرفان هندی, هندوئیسم, اساطیر هند, خدایان هندو, خدایان هند, کتاب بهاگاواد - گیتا