تاریخ ایران

نمایش:
مرتب کردن براساس:

احزاب سیاسی در مجلس سوم

احزاب سیاسی در مجلس سومنویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارس..

200,000ریال

از طبابت تا تجارت

از طبابت تا تجارتنویسنده: مهدی نفیسی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد ..

250,000ریال 225,000ریال

اصفهان ؛ عصر ظل السطان

اصفهان ؛ عصر ظل السطاننویسنده: اکبر شریف زاده - علی رضا نیک نژاد ناشر: تاریخ ایران ز..

340,000ریال

اقدامات روسیه در آسیای مرکزی

اقدامات روسیه در آسیای مرکزی مترجم: شهرام فرحناکی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:..

70,000ریال

انجمن ؛ ارگان انجمن ایالتی آذربایجان

انجمن ؛ ارگان انجمن ایالتی آذربایجاننویسنده: منصوره جعفری فشارکی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: ..

380,000ریال

انفصال هرات

انفصال هراتنویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) ناشر: تاریخ ایران - کتاب سیامک زبان کتاب: فا..

180,000ریال

انقلاب تاریخ نگاری فرانسه ؛ مکتب آنال

انقلاب تاریخ نگاری فرانسهنویسنده: پیتر برک مترجم: کامران عاروان ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: ..

120,000ریال

انگلیس و دوگل

انگلیس و دوگل نویسنده: سید وحید کریمی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 380..

280,000ریال 230,000ریال

ایران و انگلیس ؛ کرشمه روابط سیاسی

ایران و انگلیسنویسنده: محمدتقی نظام مافی ناشر: تاریخ ایران - کتاب سیامک زبان کتاب: فارسی تعد..

250,000ریال

اینجا طهران است ؛ مجموعه مقالاتی درباره طهران 1344 - 1269 هجری قمری

اینجا طهران است نویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) ناشر: تاریخ ایران زبان کت..

580,000ریال 550,000ریال

بحر الجواهر فی علم الدفاتر

بحر الجواهر فی علم الدفاترنویسنده: عبدالوهاب بن محمد امین شهشهانی اصفهانی - علیرضا نیک نژاد..

340,000ریال 305,000ریال

برخورد فرهنگ ها

برخورد فرهنگ هانویسنده: برنارد لوئیس مترجم: بهمن دخت اویسی ناشر: تاریخ ایران ز..

70,000ریال

بم ؛ تن پوش کهنه دختری زیبا

بم ؛ تن پوش کهنه دختری زیبانویسنده: رویا اخلاص پور ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد ص..

50,000ریال

تاریخ ارمنیان

تاریخ ارمنیانمروی بر کتابتاریخ نگاری ارمنی دارای پیشینه ای بس طولانی است. پس از پیدایی حرو..

500,000ریال 450,000ریال

تاریخچه مالی - مالیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجاریه

تاریخچه مالی - مالیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجاریهنویسنده: ویلم فلور مترجم: مرتضی کاظمی یزد..

260,000ریال

تجار ، مشروطیت و دولت مدرن

تجار ، مشروطیت و دولت مدرننویسنده: سهیلا ترابی فارسانی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعد..

500,000ریال 450,000ریال

تجار مشروطیت و دولت مدرن

تجار مشروطیت و دولت مدرننویسنده: سهیلا ترابی فارسانی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد..

500,000ریال

تجارت غیر قانونی

تجارت غیر قانونینویسنده: زهرا شریف کاظمی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تع..

280,000ریال

تذکره تاریخی

تذکره تاریخینویسنده: میرزا فضل الله وزیر نظام نوری ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: ..

340,000ریال 310,000ریال

ثبت احکامات حضرت والا شاهزاده عمادالسلطنه در حکومت شقاقی و بلوکات ثلاث

دفتر ثبت احکامات حضرت والا شاهزاده عمادالسلطنهنویسنده: بهمن بیانی - سعاد پیرا ناشر: تاریخ ایران..

200,000ریال 170,000ریال

جامعه و بازار در عصر ناصری با نگاهی به اوضاع اجتماعی و اقتصادی در عصر قاجار

جامعه و بازار در عصر ناصری با نگاهی به اوضاع اجتماعی و اقتصادی در عصر قاجارمروری بر کتابسا..

500,000ریال 450,000ریال

جامه پشمین

جامه پشمیننویسنده: هانری بور دو مترجم: عظمی عدل (نفیسی) ناشر: تاریخ ایران زبان..

280,000ریال 260,000ریال

جنگ ایران و انگلیس جدایی هرات

جنگ ایران و انگلیس جدایی هراتنویسنده: باربارا انگلیش مترجم: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - سعا..

180,000ریال

حافظ دل ها

حافظ دل هانویسنده: محمدمهدی فولادوند ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 252 اندا..

200,000ریال 165,000ریال

حرفی از هزاران که اندر حکایت آمد ؛ خاطرات حاج محمد تقی جورابچی

حرفی از هزاران که اندر حکایت آمدنویسنده: علی قیصری ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد ص..

120,000ریال

حکمت ناصریه

حکمت ناصریهنویسنده: فرامرز معتمد دزفولی مترجم: ملا لاله زار همدانی - امیل بریه ناشر:..

70,000ریال

حکومت بوشهر ؛ دو جلدی

حکومت بوشهر ؛ دو جلدی نویسنده: خدیجه نظام مافی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 85..

340,000ریال

حکومت کرمانشاهان ؛ دو جلدی

حکومت کرمانشاهاننویسنده: منصوره اتحادیه (نظام مافی) - اعظم غفوری ناشر: تاریخ ایران ز..

680,000ریال 620,000ریال

خاطرات احمد صدری ؛ اعتماد الدوله

خاطرات احمد صدری ؛ اعتماد الدولهنویسنده: حسین علی صدری ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب:&..

650,000ریال

خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی ؛ دو جلدی

خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی نویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - ..

400,000ریال 300,000ریال

خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی ؛ سه جلدی

خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی نویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - ..

650,000ریال 550,000ریال

خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی ؛ سه جلدی

خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافینویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - معصومه..

650,000ریال

خاطرات و اسناد محمد علی غفاری ؛ جلد سوم

خاطرات و اسناد محمد علی غفاری ؛ جلد سومنویسنده: محمدعلی غفاری - منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - س..

160,000ریال

خسرو و شیرین

خسرو و شیریننویسنده: نظامی گنجوی مترجم: محمود سلطانیه - حامد فولادوند ناشر: تار..

150,000ریال 125,000ریال

خسرو و شیرین

خسرو و شیریننویسنده: نظامی گنجوی به کوشش: محمود سلطانیه - حامد فولادوند ناشر: ت..

180,000ریال 155,000ریال

در تکاپوی دانش

در تکاپوی دانشنویسنده: محمد قبادی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفح..

280,000ریال 255,000ریال

دزفول در دوره مشروطیت

دزفول در دوره مشروطیتنویسنده: محمدحسین حکمت فر - فرامرز معتمد دزفولی ناشر: تاریخ ایران زبان کت..

75,000ریال

رجال عصر ناصری

رجال عصر ناصرینویسنده: دوستعلی معیرالممالک ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 324..

100,000ریال

زبان پدری

زبان پدرینویسنده: آلبرت اوسترمایر مترجم: بهمن دخت اویسی - فرشته مهرابی ناشر: تاریخ ایران زبان..

40,000ریال

زمانه ، زندگی و کارنامه بیهقی

زمانه ، زندگی و کارنامه بیهقینویسنده: مریلین والدمن مترجم: منصوره اتحادیه (نظام مافی) ناشر: تا..

500,000ریال 450,000ریال

زنانی که زیر مقنعه کلاهداری نموده‌اند

زنانی که زیر مقنعه کلاهداری نموده‌اندنویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) ناشر: تاریخ ایر..

250,000ریال

زندگی باید کرد

زندگی باید کردنویسنده: منصوره اتحادیه (نظام مافی) ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: ..

350,000ریال

زندگی خالی نیست

زندگی خالی نیستنویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب:&nb..

280,000ریال 260,000ریال

زندگی خالی نیست

زندگی خالی نیست نویسنده: منصوره اتحادیه (نظام مافی) ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: ف..

350,000ریال

زندگی نامه حاج محمد حسن کمپانی ؛ امین دارالضرب

زندگی نامه حاج محمد حسن کمپانی ؛ امین دارالضربنویسنده: شیرین مهدوی مترجم: منصوره اتحا..

400,000ریال

زندگی نامه حاج محمدحسن کمپانی

زندگی نامه حاج محمدحسن کمپانینویسنده: شیرین مهدوی مترجم: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - فرحناز ..

400,000ریال 360,000ریال

زیر پوست شهر ؛ راپورت های نظمیه (پلیس مخفی) شیراز

زیر پوست شهرنویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - سعاد پیرا - سعید روحی ناشر: تاریخ..

390,000ریال

زیراندازهای ارمنی باف ایران

زیراندازهای ارمنی باف ایراننویسنده: مایرنی هواساپیان ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد..

400,000ریال