رز

نمایش:
مرتب کردن براساس:

اتهام

اتهام نویسنده: مصطفی رحیمی ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 224 اندازه کتاب: رقعی - سال ان..

80,000ریال

بنفشه زاران

بنفشه زاراننویسنده: فرخ صادقی ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 24 اندازه کتاب: رقعی - ..

50,000ریال

خداحافظ غریبه

خداحافظ غریبهنویسنده: همایون عامری ناشر: زر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: ..

150,000ریال

خواب دیدن

خواب دیدننویسنده: کاظم سامی ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 160 اندازه کتاب: رقعی - سا..

90,000ریال

داستان زنبور عسل

داستان زنبور عسلنویسنده: آرین عمادی ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: ..

45,000ریال

داستانهای دن

داستان های دننویسنده: میخائیل شولوخف مترجم: محمد علی عمویی ناشر: رز زبان کتاب:..

150,000ریال

در اعماق

در اعماقنویسنده: ماکسیم گورکی مترجم: مهین اسکوئی ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 118 ..

90,000ریال

روانشناسی در خدمت همه

روانشناسی در خدمت همه نویسنده: فرانک جورج مترجم: مرتضی رحیمی ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد صف..

110,000ریال

روانشناسی عقب ماندگی ذهنی

روانشناسی عقب ماندگی ذهنیمترجم: عبدالله شفیع آبادی ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 172 ..

180,000ریال 150,000ریال

روانشناسی عقب ماندگی ذهنی

روانشناسی عقب ماندگی ذهنیاقتباس و ترجمه: عبدالله شفیع آبادی ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد ص..

200,000ریال

زنان تروا

زنان تروانویسنده: ژان پل سارتر مترجم: قاسم صنعوی ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 210 ..

200,000ریال 180,000ریال

زندگی و آثار شون اوکیسی

زندگی و آثار شون اوکیسینویسنده: بهروز تبریزی ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد ص..

70,000ریال

سفر به بیست و دوسالگی

سفر به بیست و دوسالگینویسنده: فریدون تنکابنی ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد ص..

50,000ریال

سیمای انسان راستین

سیمای انسان راستیننویسنده: اریک فروم مترجم: محمد کشاورز ناشر: طوفان - کارگر زب..

60,000ریال

قربانیان استعمار در ایران ؛ دو جلدی

قربانیان استعمار در ایراننویسنده: ابوالفضل قاسمی ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 242 ا..

150,000ریال 120,000ریال

قصه ی هستی

قصه ی هستینویسنده: مرتضی رضوان ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 159 اندازه کتاب: رقعی -..

100,000ریال

ماجرای نیمه شب

ماجرای نیمه شبنویسنده: شون اوکیسی مترجم: امین موید ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 48 ..

45,000ریال

مادر

مادرنویسنده: پرل باک مترجم: امین موید ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 257 اندازه کتاب..

180,000ریال

مردی در قفس

مردی در قفسنویسنده: فریدون تنکابنی ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: ..

70,000ریال

مسافرهای شب

مسافرهای شبنویسنده: جمال میر صادقی ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 188 اندازه کتاب: رق..

280,000ریال

مسافرهای شب

مسافرهای شبنویسنده: جمال میر صادقی ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 188 اندازه کتاب: رق..

120,000ریال

موشها

موشهانویسنده: ارول توی مترجم: رحیم رئیس نیا ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 83 انداز..

60,000ریال

نه آدمی ؛ نه صدایی

نه آدمی؛ نه صدایینویسنده: جمال میر صادقی ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 112 اندازه کت..

110,000ریال

هدیه گل سرخ

هدیه گل سرخنویسنده: رضا خسروی نوری ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 30 اندازه کتاب: رقع..

50,000ریال

هنر و صنعت قالی در ایران

هنر و صنعت قالی در ایراننویسنده: ابوالحسن ورزی ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 315 اند..

550,000ریال

هوراتی ها و کوریاتی ها و روشنایی در تنبریس ؛ دو نمایشنامه

هوراتی ها و کوریاتی ها و روشنایی در تنبریسنویسنده: برتولت برشت مترجم: رضا کرم رضائی ..

250,000ریال

پول، تنها ارزش، و معیار ارزش ها

پول، تنها ارزش، و معیار ارزش هانویسنده: فریدون تنکابنی ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:..

30,000ریال

پیام ؛ یک منظومه

پیام ؛ یک منظومهنویسنده: نعمت میرزا زاده ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:..

90,000ریال

کورآت و پنج داستان دیگر

کورآت و پنج داستان دیگرنویسنده: مهدی قلیزاده - حسین مهدی - عبدالرحیم حقوردیف مترجم: فرخ صادقی ..

120,000ریال

کورآت و پنج داستان دیگر

کورآت و پنج داستان دیگرنویسنده: مهدی قلیزاده - حسین مهدی - عبدالرحیم حقوردیف مترجم: فرخ صادقی ..

80,000ریال

گدایان معجزه

گدایان معجزهنویسنده: کنستانتین ویرژیل گئورگیو مترجم: قاسم صنعوی ناشر: رز زبان ..

250,000ریال

یادداشتهای آدم پرمدعا

یادداشتهای آدم پرمدعانویسنده: جواد مجابی ناشر: رز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:..

200,000ریال