شرکت سهامی کتابهای جیبی

نمایش:
مرتب کردن براساس:

آوای وحش

آوای وحشنویسنده: جک لندن مترجم: پرویز داریوش ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی زبا..

250,000ریال

ابومسلم سردار خراسان

ابومسلم سردار خراساننویسنده: غلامحسین یوسفی ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی زبان کتاب: فارسی تع..

280,000ریال

ارثیه باد

ارثیه بادنویسنده: جروم لارنس - رابرت لی مترجم: حسین مسعودی ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی زبان..

200,000ریال

از ره رسیدن و بازگشت

از ره رسیدن و بازگشتنویسنده: آرتور کستلر مترجم: مهرداد نبیلی ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی - ف..

230,000ریال

استقلال افریقا

استقلال افریقانویسنده: امانوئل والرشتاین مترجم: علی اصغر بهرام بیگی ناشر: شرکت سهامی کتابهای ج..

180,000ریال

اصفهان

اصفهاننویسنده: لطف الله هنر فر ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی - فرانکلین زبان کتاب: فارسی تعدا..

300,000ریال

اصول حکومت آتن

اصول حکومت آتننویسنده: ارسطو مترجم: محمد ابراهیم باستانی پاریزی ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی ..

150,000ریال 100,000ریال

اصول حکومت آتن

اصول حکومت آتننویسنده: ارسطو مترجم: محمد ابراهیم باستانی پاریزی ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی ..

210,000ریال 160,000ریال

افق گمشده

افق گمشدهنویسنده: جیمز هیلتون مترجم: مهرداد نبیلی ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی..

270,000ریال

اقتصاد سیاسی کشورهای رو به رشد

اقتصاد سیاسی کشورهای رو به رشدنویسنده: س. ای. تولیانف مترجم: سیروس ایزدی ناشر:&..

200,000ریال

اقتصاد سیاسی کشورهای رو به رشد

اقتصاد سیاسی کشورهای رو به رشدنویسنده: س. ای. تولیانف مترجم: سیروس ایزدی ناشر:&..

250,000ریال

اندیشه های نهرو

اندیشه های نهرونویسنده: جواهر لعل نهرو مترجم: محمود تفضلی ناشر: پرستو زبان کتاب: فارسی تعداد..

135,000ریال

اندیشه های نهرو

اندیشه های نهرونویسنده: جواهر لعل نهرو مترجم: محمود تفضلی ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی زبان ..

200,000ریال 180,000ریال

بی پناهان

بی پناهاننویسنده: ایوان وازوف مترجم: علی پایور ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی زبان کتاب: فارسی..

120,000ریال

تاریخ افریقا

تاریخ آفریقانویسنده: رالف لینتون مترجم: پرویز مرزبان ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی زبان کتاب:..

200,000ریال 180,000ریال

تاریخ قرن هجدهم؛ انقلاب کبیر فرانسه و امپراطوری فرانسه

تاریخ قرن هجدهم؛ انقلاب کبیر فرانسه و امپراطوری فرانسهنویسنده: ژول ایزاک - آلبر ماله مترجم: غلا..

250,000ریال 230,000ریال

تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ؛ جلد اول

تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ؛ جلد اولنویسنده: محمد تقی ملک الشعرا بهار ناشر: شرکت س..

70,000ریال

تحریم تنباکو

تحریم تنباکونویسنده: ابراهیم تیموری ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی - فرانکلین زبان کتاب: فارسی ..

250,000ریال

تحریم تنباکو

تحریم تنباکونویسنده: ابراهیم تیموری ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه..

200,000ریال

ترزدکرو

ترزدکرونویسنده: فرانسوا موریاک مترجم: آجودانی ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی زب..

300,000ریال

جامعه شناسی

جامعه شناسینویسنده: تی بی باتومور مترجم: سید حسن منصور - سید حسن حسینی ناشر: شرکت سهامی کتابها..

280,000ریال 210,000ریال

جنگ داخلی امریکا

جنگ داخلی آمریکانویسنده: الن بارکر مترجم: حسن مرندی ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی زبان کتاب: ..

180,000ریال

جوناتان مرغ دریایی

جوناتان مرغ دریایینویسنده: ریچارد باخ مترجم: هرمز ریاحی - فرشته مولوی ناشر: شرک..

80,000ریال 54,000ریال

حاصل عمر

حاصل عمرنویسنده: ویلیام سامرست موام مترجم: عبدالله آزادیان ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی زبان..

250,000ریال

حقوق زن در اسلام و اروپا

حقوق زن در اسلام و اروپانویسنده: حسن صدر ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی - پرستو زبان کتاب: فارس..

120,000ریال

خاورمیانه ؛ نفت و قدرتهای بزرگ

خاورمیانه ؛ نفت و قدرتهای بزرگنویسنده: بنجامین شوادران مترجم: عبدالحسین شریفیان ناشر..

550,000ریال

خاک خوب

خاک خوبنویسنده: پرل س.باک مترجم: غفور آلبا ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی زبان کتاب: فارسی تع..

280,000ریال

خدایان تشنه اند

خدایان تشنه اندنویسنده: آناتول فرانس مترجم: کاظم عمادی ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی زبان کتا..

150,000ریال

خوابگردها

خوابگردهانویسنده: آرتور کستلر مترجم: منوچهر روحانی ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی زبان کتاب: ف..

350,000ریال

داشتن و نداشتن

داشتن و نداشتننویسنده: ارنست همینگوی مترجم: پرویز داریوش ناشر: شرکت سهامی کتابه..

200,000ریال

در آزادی

در آزادینویسنده: جان استوارت میل مترجم: محمود صناعی ناشر: شرکت سهامی کتابهای جی..

200,000ریال

درباره رمان و داستان کوتاه

درباره رمان و داستان کوتاهنویسنده: ویلیام سامرست موام مترجم: کاوه دهگان ناشر: شرکت سهامی کتابه..

90,000ریال

دریای پیرامون ما

دریای پیرامون مانویسنده: راشل کارسون مترجم: ناصر جدیدی ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی زبان کتا..

180,000ریال 150,000ریال

دوران کودکی

دوران کودکینویسنده: ماکسیم گورکی مترجم: کریم کشاورز ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی زبان کتاب: ..

220,000ریال

دومین شانس

دومین شانسنویسنده: کنستانتین ویرژیل گئورگیو مترجم: عبدالرضا مهدوی ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیب..

400,000ریال

دومین شانس

دومین شانسنویسنده: کنستانتین ویرژیل گئورگیو مترجم: عبدالرضا مهدوی ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیب..

950,000ریال

دومین شانس

دومین شانسنویسنده: کنستانتین ویرژیل گئورگیو مترجم: عبدالرضا مهدوی ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیب..

1,500,000ریال 1,350,000ریال

روس و انگلیس در ایران 1914 - 1864

روس و انگلیس در ایران 1914 - 1864نویسنده: فیروز کاظم زاده مترجم: منوچهر امیری ناشر:&..

750,000ریال

ریشه ها

ریشه هانویسنده: الکسی هیلی مترجم: علیرضا فرهمند ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی ..

200,000ریال

ریشه ها

ریشه هانویسنده: الکسی هیلی مترجم: علیرضا فرهمند ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی ..

350,000ریال 300,000ریال

زمینه جامعه شناسی

زمینه جامعه شناسینویسنده: امیر حسین آریان پور ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی - دهخدا - جاویدان ..

300,000ریال 230,000ریال

زنبق دره

زنبق درهنویسنده: انوره دو بالزاک مترجم: م. ا. به آذین ناشر: فردوس - اندیشه زبان کتاب: فارسی ..

250,000ریال

زندگی من و پنج داستان دیگر

زندگی من و پنج داستان دیگرنویسنده: آنتون چخوف مترجم: جهانگیر افکاری ناشر: شرکت ..

250,000ریال

سازمان ملل ؛ کتاب سوم : ضمائم

سازمان ملل ؛ کتاب سوم : ضمائمنویسنده: منوچهر گنجی ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی زبان..

150,000ریال

سازمان ملل متحد در تئوری

سازمان ملل متحد در تئورینویسنده: منوچهر گنجی ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی زبان کتاب..

250,000ریال 195,000ریال

سالومه

سالومهنویسنده: اسکار وایلد مترجم: سیروس بهروزی ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی زبان کتاب: فارسی..

180,000ریال

سرشک

سرشکنویسنده: محمد حجازی ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 171 انداز..

220,000ریال

سه تار ؛ متن کامل

سه تارنویسنده: جلال آل احمد ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 200 ا..

100,000ریال