نشر نی

نمایش:
مرتب کردن براساس:

آخرین پرسیمرغ

آخرین پرسیمرغ نویسنده: محمد چرمشیر ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 160 اندازه کتاب: ج..

85,000ریال

آداب پارو زنان

آداب پاروزناننویسنده: هرمز ریاحی ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 148 اندازه کتاب: ..

70,000ریال 40,000ریال

آقای مالابر

آقای مالابرنویسنده: ادموندو دسنوئس مترجم: صمد مقدم ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:..

130,000ریال

اخترشناسی ؛ راهنمای عملی

اخترشناسینویسنده: ایان ریدپات مترجم: پوریا ناظمی ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 2..

500,000ریال 400,000ریال

ادبیات و انقلاب

ادبیات و انقلاب نویسنده: یورگن روله مترجم: علی اصغر حداد ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد صف..

98,000ریال

ادبیات و انقلاب

ادبیات و انقلابنویسنده: یورگن روله مترجم: علی اصغر حداد ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد ..

200,000ریال

اراده به دانستن

اراده به دانستننویسنده: میشل فوکو مترجم: نیکو سرخوش - افشین جهاندیده ناشر: نشر نی زبان کتاب: ..

140,000ریال 120,000ریال

ارمغان مور ؛ جستاری در شاهنامه

ارمغان مورنویسنده: شاهرخ مسکوب ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: ..

350,000ریال 300,000ریال

از چرخ تا کشتی فضایی

از چرخ تا کشتی فضایینویسنده: میشل پولارد مترجم: عادل ارشقی ناشر: نشر نی زبان ک..

40,000ریال

استالین جوان

استالین جواننویسنده: سایمون سیبیگ مانتیفیوری مترجم: مرتضی میرمطهری ناشر: نشر نی زبان کتاب: فا..

850,000ریال 740,000ریال

اسلام و دموکراسی مشورتی

اسلام و دموکراسی مشورتی نویسنده: منصور میر احمدی ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 424 ..

169,000ریال

اصطلاحات رایج در مطبوعات

اصطلاحات رایج در مطبوعاتنویسنده: مهدی نوروزی خیابانی ناشر: نشر نی زبان کتاب: فا..

95,000ریال

اصول تاریخ و نوشتارهای دیگر در فلسفه تاریخ

اصول تاریخ و نوشتارهای دیگر در فلسفه تاریخ نویسنده: آر. جی. کالینگوود مترجم: عبدالرضا سالار بهزاد..

120,000ریال

اقتصاد رشد و توسعه؛ جلد اول

اقتصاد رشد و توسعه؛ جلد اول نویسنده: مرتضی قره باغیان ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: ..

100,000ریال

اقتصاد پول و بانکداری

اقتصاد پول و بانکداری نویسنده: حمید بهمن پور - سعید مشیری ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد ص..

240,000ریال

اقتصاد کلان ؛ نظریه ها و سیاست های اقتصادی

اقتصاد کلان ؛ نظریه ها و سیاست های اقتصادینویسنده: فریدون تفضلی ناشر: نشر نی زبان کت..

135,000ریال

انتخاب ؛ سلطه یا رهبری

انتخاب ؛ سلطه یا رهبرینویسنده: زبیگنیو برژینسکی مترجم: امیر حسین نوروزی ناشر: ن..

260,000ریال 235,000ریال

اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن ؛ سماع نامه های فارسی

اندر غزل خویش نهان خواهم گشتننویسنده: نجیب مایل هروی ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه..

600,000ریال

اندیشه عدالت ؛ متن کامل

اندیشه عدالتنویسنده: آمارتین سن مترجم: احمد عزیزی ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:..

400,000ریال 330,000ریال

انسان شناسی

انسان شناسی نویسنده: مارک اوژه - ژان پل کولن مترجم: ناصر فکوهی ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تع..

60,000ریال

انسان و ادیان

انسان و ادیاننویسنده: میشل مالرب مترجم: مهران توکلی ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه..

480,000ریال 350,000ریال

انسان پاره پاره

انسان پاره پارهنویسنده: نیکلا گریمالدی مترجم: عباس باقری ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد..

100,000ریال

ایستادن در آن سوی مرگ

ایستادن در آن سوی مرگنویسنده: مهدی فدایی مهربانی ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 56..

450,000ریال 360,000ریال

باغ بلور

باغ بلورنویسنده: محسن مخملباف ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 262 اندازه کتاب: رقع..

180,000ریال 130,000ریال

بدن انسان

بدن انساننویسنده: آنا اسپرول مترجم: عادل ارشقی ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی ..

30,000ریال

بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی

بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنینویسنده: شکوه السادات بنی جمالی , حسن احدی ناشر: نشر نی زبا..

100,000ریال

بگذار خارستان بسوزد

بگذار خارستان بسوزدنویسنده: یاشار کمال مترجم: ایرج نوبخت ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد..

290,000ریال

تئاتر فلسفه

تئاتر فلسفهنویسنده: میشل فوکو مترجم: نیکو سرخوش - افشین جهاندیده ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارس..

380,000ریال 330,000ریال

تئوری و مسائل اقتصاد خرد

تئوری و مسائل اقتصاد خردنویسنده: دومینیک سالواتوره مترجم: حسن سبحانی ناشر: ..

220,000ریال 180,000ریال

تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی

تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسینویسنده: ناصر فکوهی ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارس..

470,000ریال 410,000ریال

تاریخ ایران مدرن

تاریخ ایران مدرننویسنده: یرواند آبراهامیان مترجم: ابراهیم فتاحی ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی..

320,000ریال 280,000ریال

تاریخ عقاید اقتصادی ؛ از افلاطون تا دوره معاصر

تاریخ عقاید اقتصادی نویسنده: فریدون تفضلی ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی ت..

250,000ریال 225,000ریال

تاریخ فلسفه سیاسی ؛ سه جلدی

تاریخ فلسفه سیاسی نویسنده: جورج کلوسکو مترجم: خشایار دیهیمی ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارس..

820,000ریال 720,000ریال

تاریخ اندیشه های سیاسی قرن بیستم ؛ دو جلدی

تاریخ اندیشه های سیاسی قرن بیستمنویسنده: حسین بشیریه ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه..

440,000ریال 370,000ریال

تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه شناسی

تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه شناسینویسنده: مسعود چلبی ناشر: نشر نی زبان کتاب: ف..

280,000ریال 225,000ریال

تراژدی دموکراسی در ایران ؛ دو جلدی در یک مجلد ؛ کپی

تراژدی دموکراسی در ایراننویسنده: عمادالدین باقی ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی ..

350,000ریال

تصویر های متعارض از سیاست جهان

تصویر های متعارض از سیاست جهاننویسنده: گرگ فرای - جاسینتا اهیگن مترجم: علیرضا طیب ناشر: نشر نی..

280,000ریال 225,000ریال

تفسیرهای جدید بر فیلسوفان سیاسی مدرن

تفسیرهای جدید بر فیلسوفان سیاسی مدرننویسنده: الستر ادواردز - جولز تاونزند مترجم: خشایار دیهیمی ..

270,000ریال 220,000ریال

تولد زیست سیاست

تولد زیست سیاستنویسنده: میشل فوکو مترجم: رضا نجف زاده ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد صف..

360,000ریال 300,000ریال

جامعه شناسی خودکامگی ؛ تحلیل جامعه شناختی ضحاک ماردوش

جامعه شناسی خودکامگینویسنده: علی رضاقلی ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 250 اندازه..

200,000ریال 170,000ریال

جامعه شناسی خودکامگی ؛ تحلیل جامعه شناختی ضحاک ماردوش

جامعه شناسی خودکامگینویسنده: علی رضاقلی ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 250 اندازه..

150,000ریال 120,000ریال

جامعه شناسی زنان

جامعه شناسی زناننويسنده: پاملا ابوت - كلر والاس مترجم: منيژه نجم عراقي ناشر: نش..

160,000ریال

جامعه شناسی سیاسی ؛ نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی

جامعه شناسی سیاسینویسنده: حسین بشیریه ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 352 اندازه ک..

250,000ریال 200,000ریال

جامعه شناسی نخبه کشی

جامعه شناسی نخبه کشینویسنده: علی رضاقلی ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 240 اندازه..

220,000ریال 180,000ریال

جامعه شناسی نوربرت الیاس

جامعه شناسی نوربرت الیاسنویسنده: ناتالی هاینیش مترجم: عبدالحسین نیک گهر ناشر: ن..

120,000ریال

جهانی شدن و استعمار دوباره

جهانی شدن و استعمار دوبارهنویسنده: علی محمدی ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی..

90,000ریال

حروف استثنایی

حروف استثنایینویسنده: فردوس حاجیان ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 32 اندازه کتاب:..

30,000ریال

حصاری از دروغ

حصاری از دروغنویسنده: آنتونی کیو براون مترجم: محسن اشرفی ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد..

900,000ریال