نگاه معاصر

نمایش:
مرتب کردن براساس:

آموزش دانش سیاسی

آموزش دانش سیاسینویسنده: حسین بشیریه ناشر: نگاه معاصر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 477 انداز..

200,000ریال

آینه جان

آینه جاننویسنده: آرش نراقی ناشر: نگاه معاصر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: ..

150,000ریال 120,000ریال

تراشیدم ، پرستیدم ، شکستم ؛ گفتارهایی در سیاست و هویت ایرانی

تراشیدم ؛ پرستیدم ؛ شکستمنویسنده: مهرزاد بروجردی ناشر: نگاه معاصر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه..

40,000ریال

جنسیت در آرای اخلاقی ؛ از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن چهارم هجری

جنسیت در آرای اخلاقینویسنده: فاطمه صادقی ناشر: نگاه معاصر زبان کتاب: فارسی تعد..

240,000ریال 215,000ریال

دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران

دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایراننویسنده: حسین بشیریه ناشر: نگاه معاصر زبان کتاب: فارس..

70,000ریال

دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران

دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایراننویسنده: سیدجواد طباطبایی ناشر: نگاه معاصر زبان کتاب: فارس..

570,000ریال 450,000ریال

دین و باور دینی در اندیشه ویتگنشتاین

دین و باور دینینویسنده: عطیه زندیه ناشر: نگاه معاصر زبان کتاب: فارسی تعداد صفح..

400,000ریال 320,000ریال

روح اروپا

روح اروپا نویسنده: فوریو چروتی - رودلف اونو مترجم: گیتی خورسند ناشر: نگاه معاصر زبان کتاب: فارسی..

120,000ریال

طلبه زیستن

طلبه زیستن نویسنده: مهدی سلیمانیه - سارا شریعتی ناشر: نگاه معاصر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 20..

100,000ریال

عقل در سیاست ؛ سی و پنج گفتار فلسفه ، جامعه شناسی و توسعه سیاسی

عقل در سیاست نویسنده: حسین بشیریه ناشر: نگاه معاصر زبان کتاب: فارسی تعداد..

400,000ریال 300,000ریال

فرمان کوروش بزرگ

فرمان کوروش بزرگنویسنده: حسین بادامچی ناشر: نگاه معاصر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 70 انداز..

70,000ریال

لودویگ ویتگنشتاین ؛ ربط فلسفه ی او به باور دینی

لودویگ ویتگنشتاین ؛ ربط فلسفه ی او به باور دینینویسنده: ویلیام دانالدهادسون مترجم: مص..

120,000ریال 90,000ریال

مسیحیت و سیاست

مسیحیت و سیاستنویسنده: دیوید مک للان مترجم: رضا نظر آهاری ناشر: نگاه معاصر زبا..

44,000ریال 34,000ریال

نیاکان ما ؛ زنانی که در جوامع اسلامی حقوق خود را مطالبه کرده اند

نیاکان مانویسنده: فریده شهید مترجم: فاطمه صادقی ناشر: نگاه معاصر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه..

130,000ریال 105,000ریال

واژه نامه تاریخی فلسفه شوپنهاور

واژه نامه تاریخی فلسفه شوپنهاورنویسنده: دیوید ای. کارترایت مترجم: محسن اکبری ناشر:&n..

210,000ریال 165,000ریال