فرهنگ بزرگ سخن نویسنده: حسن انوری ناشر: سخن زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 8592 اندازه کت..
4,500,000ریال 3,800,000ریال

سفرنامه ویلسننویسنده: سرآرنولد ویلسن مترجم: حسین سعادت نوری ناشر: وحید زبان کت..
450,000ریال

درباره مفهوم انجیلهانویسنده: کری ولف مترجم: محمد قاضی ناشر: فرهنگ 110 زبان کتاب: فارسی تعداد..
250,000ریال

شگفتیهای جهان دروننویسنده: ابراهیم خواجه نوری زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 609 اندازه کتاب: ر..
450,000ریال

ضد یادهانویسنده: مسعود بهنود ناشر: علم زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 438 اندازه کتاب: رق..
400,000ریال 360,000ریال

جامعه شناسی خودمانی ؛ چرا درمانده ایم؟نویسنده: حسن نراقی ناشر: کتاب آمه - اختران زبا..
120,000ریال 110,000ریال

سیاستنامه ؛ سیرالملوکنویسنده: خواجه نظام الملک ابو علی حسن بن علی بن اسحاق طوسی - جعفر شعار..
550,000ریال

سفرنامه های ونیزیان در ایراننویسنده: گروه نویسندگان مترجم: منوچهر امیری ناشر: خوارزمی زبان کت..
450,000ریال

موبی دیک یا وال سفیدنویسنده: هرمان ملویل مترجم: پرویز داریوش ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی..
400,000ریال

در دادگاه تاریخنویسنده: ف. مدودف مترجم: منوچهر هزارخانی ناشر: خوارزمی زبان کتا..
650,000ریال

تاریخ ایران باستاننویسنده: حسن پیر نیا (مشیرالدوله) ناشر: نگاه زبان کتاب: فارسی..
1,450,000ریال 1,250,000ریال

گزینه اشعار منوچهر آتشینویسنده: منوچهر آتشی ناشر: مروارید زبان کتاب: فارسی تعد..
142,000ریال 100,000ریال

خانه ؛ نمایشنامه ای در دو پردهنویسنده: دیوید استوری مترجم: غلامرضا صراف ناشر: چ..
95,000ریال 86,000ریال

شنل قرمزینویسنده: سیلوریو پیزو مترجم: سیما مولائی ناشر: نزدیک زبان کتاب: ..
50,000ریال 40,000ریال

صمد بهرنگی ؛ مجموعه مقاله ها نویسنده: صمد بهرنگی ناشر: روزبهان - دنیا زبان..
200,000ریال 165,000ریال

حافظ در اندیشه حافظ شناساننویسنده: ایرج کاظمی ناشر: افلاک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 360 ا..
350,000ریال 280,000ریال

از دولت عشقنویسنده: کاترین پاندر مترجم: گیتی خوشدل ناشر: روشنگران و مطالعات زنان زبان کتاب: ف..
110,000ریال 80,000ریال

ذریعه النجاهنویسنده: میرزا رفیع گرمرودی ناشر: مصباح زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 280 اندازه ..
250,000ریال

مگره نزد فلاماندهانویسنده: ژرژ سیمنون مترجم: عباس آگاهی ناشر: جهان کتاب زبان ک..
120,000ریال 108,000ریال

عکس فورینویسنده: کارستن کلمان - ولف برومل مترجم: ناصر زاهدی ناشر: جهان کتاب زبان کتاب: فارسی ..
100,000ریال 90,000ریال