علوم انسانی

جستجو

نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
Counter - Knowledge
Counter - Knowledge  نویسنده:  DAMIAN THOMPSON ناشر: ATLANTIC BOOKS زبان کت..
450,000ریال
Modern Management Theories
Modern Management Theories نویسنده: مریم تقوایی یزدی ناشر: شیوه زبان کتاب: انگلی..
350,000ریال
Sociolinguistic Typology
Sociolinguistic Typology  نویسنده: Peter Trudgill ناشر:  Oxford University P..
200,000ریال
The Brain Drain
The Brain Drain نویسنده: والتر آدامز ناشر: Macmillan زبان کتاب: انگلیسی تعداد ص..
200,000ریال
آئین دوست یابی
آئین دوست یابی نویسنده: دیل کارنگی مترجم: سیدضیاءالدین شهروزی ناشر: مترجم زبان کتاب: فارس..
95,000ریال
آئین دوست یابی
آئین دوست یابی نویسنده: دیل کارنگی مترجم: غلامرضا رشیدیاسمی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی ت..
250,000ریال
آسیا و استیلای باختر
آس‍ی‍ا و اس‍ت‍ی‍لای‌ ب‍اخ‍ت‍ر نویسنده: ک. م. پانیکار مترجم: محمدعلی مهمید ناشر: روز زبان کتاب:..
390,000ریال
آموزش حقوق انسانی زنان و دختران
آموزش حقوق انسانی زنان و دختران نویسنده: جولی مرتوس, ننسی فلاوئرز, ملیکا دات مترجم: فر..
190,000ریال
آموزش و پرورش سایه ؛ تدریس خصوصی و آثار آن
آموزش و پرورش سایه ؛ تدریس خصوصی و آثار آن نویسنده: مارک بری مترجم: سیده خدیجه آرین ن..
45,000ریال
آیا آموزش می تواند جامعه را تغییر دهد؟
آیا آموزش می تواند جامعه را تغییر دهد؟ نویسنده: مایکل دبلیو.اپل مترجم: نازنین میرزابیگ..
210,000ریال 200,000ریال
اصول آموزش و پرورش
اصول آموزش و پرورش نویسنده: عیسی صدیق صدیق اعلم ناشر: مولف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 500 ا..
380,000ریال
اصول حکومت آتن
اصول حکومت آتن نویسنده: ارسطو مترجم: محمد ابراهیم باستانی پاریزی ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی ..
100,000ریال 70,000ریال
اطلاعات ، سیاست و امنیت ملی
اطلاعات ، سیاست و امنیت ملی نویسنده: جاشوا راونر مترجم: معاونت پژوهش و تولید علم ناشر..
140,000ریال
اطلس تاریخی جمعیت جهان
اطلس تاریخی جمعیت جهان نویسنده: کالین مک ایودی - ریچارد جونز مترجم: فریدون فاطمی ناشر..
250,000ریال
افسانه کتاب یا بررسی
افسانه کتاب یا بررسی نویسنده: علی اصغر عطائی خراسانی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 430 اندازه ک..
380,000ریال 350,000ریال
اقتصاد سیاسی ؛ شیوه تولید سرمایه داری
اقتصاد سیاسی ؛ شیوه تولید سرمایه داری نویسنده: فرج الله میرزایی ناشر: فردوس زبان کتاب..
360,000ریال 330,000ریال
امر وانموده
امر وانموده  نویسنده: آتوسا راوش ناشر: روشنگران و مطالعات زنان زبان کتاب: فار..
100,000ریال
امپریالیسم تبلیغاتی یا تبلیغات بین المللی
امپریالیسم تبلیغاتی نویسنده: محمدعلی العوینی مترجم: محمد سپهری ناشر: سازمان تبلی..
110,000ریال
امیل یا آموزش و پرورش
نویسنده: ژان ژاک روسو   مترجم: منوچهر کیا ناشر: گنجینه زبان کتاب: فار..
450,000ریال 350,000ریال
اندیشه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی در جهان معاصر
اندیشه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی در جهان معاصر نویسنده: حسین سالکی ناشر: مولف زبا..
300,000ریال 199,000ریال
انگیزش در تعلیم و تربیت ؛ نظریه، تحقیقات و کاربردها
انگیزش در تعلیم و تربیت نویسنده: پل آر. پینتریچ, دیل اچ. شانک مترجم: مهرناز شهرآرای ن..
650,000ریال 520,000ریال
ان‍دی‍ش‍ه ه‍ای س‍ی‍اس‍ی ، اق‍ت‍ص‍ادی ، اج‍ت‍م‍اع‍ی در ج‍ه‍ان م‍ع‍اص‍ر
ان‍دی‍ش‍ه ه‍ای س‍ی‍اس‍ی ، اق‍ت‍ص‍ادی ، اج‍ت‍م‍اع‍ی در ج‍ه‍ان م‍ع‍اص‍ر نویسنده: حسین سالکی ن..
200,000ریال
ایرانیت ، ملیت ، قومیت
ایرانیت ، ملیت ، قومیت نویسنده: اصغر شیرازی ناشر: جهان کتاب زبان کتاب: فارسی تع..
650,000ریال 585,000ریال
اینترنت
اینترنت نویسنده: لورل برونر - زوران ژوتیک  مترجم: علی محمد نفیسی ناشر: شیرا..
75,000ریال
بار مسئولیت ؛ بلوم،کامو،آرون و قرن بیستم فرانسه
بار مسئولیت ؛ بلوم،کامو،آرون و قرن بیستم فرانسه نویسنده: تونی جات مترجم: فرزام امین صا..
175,000ریال 165,000ریال
بحران ؛ گفت و شنود از ژانین دلونی درباره بحران جمعیت و اقتصاد جهانی
بحران نویسنده: سیکو مانشولت مترجم: فریبرز برزگر ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی زبان..
150,000ریال
برخورد فرهنگ ها
برخورد فرهنگ ها نویسنده: برنارد لوئیس مترجم: بهمن دخت اویسی ناشر: تاریخ ایران ز..
70,000ریال
برخورد فرهنگها
برخورد فرهنگ ها نویسنده: برنارد لوئیس مترجم: بهمن دخت اویسی ناشر: فرزان روز زبا..
70,000ریال
بررسی جرائم زن در ایران
بررسی جرائم زن در ایران نویسنده: قدسیه حجازی ناشر: شرکت حقوقی قدسی زبان کتاب: فا..
200,000ریال
بررسی های مسائل نیروی انسانی ؛ جلد دوم
بررسی های مسائل نیروی انسانی  زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 2500 اندازه کتاب: رحلی - سال ان..
450,000ریال
بررسی های مسائل نیروی انسانی ؛ جلد سوم
بررسی های مسائل نیروی انسانی  زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 2500 اندازه کتاب: رحلی - سال ان..
450,000ریال
تاریخ آلبر ماله ؛ هفت جلدی
تاریخ ؛ آلبر ماله  نویسنده: آلبر ماله مترجم: حسین فرهودی - عبدالحسین هژیر ناشر:&..
3,100,000ریال 2,390,000ریال
تاریخ تمدن ؛ دو جلدی
تاریخ تمدن  نویسنده: هنری لوکاس مترجم: عبد الحسین آذرنگ ناشر: کیهان زبان کتاب: فارسی تعد..
550,000ریال 440,000ریال
تاریخ حقوق ایران
تاریخ حقوق ایران نویسنده: سیدحسن امین ناشر: دایره المعارف ایران شناسی زبان کتاب: ..
650,000ریال 590,000ریال
تاریخ دنیای قدیم ؛ جلد سوم
تاریخ دنیای قدیم 3 نویسنده: ف. پ. کورفکین مترجم: غلامحسین متین ناشر: شبگیر زبان کتاب: فارسی ت..
90,000ریال
تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس ؛ هشت جلدی
تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس  نویسنده: محمود محمود ناشر: اقبال زبان کتاب:&nb..
1,250,000ریال
تاریخ عمومی عالم ؛ آلبر ماله ؛ شش جلدی
تاریخ عمومی عالم ؛ آلبر ماله نویسنده: آلبر ماله - ژول ایزاک - پی یر گریه مترجم: نصرالل..
3,200,000ریال 2,800,000ریال
تبارشناسی قومی و حیات ملی
تبارشناسی قومی و حیات ملی نویسنده: اسماعیل یورد شاهیان ناشر: فرزان روز زبان کتاب: ..
65,000ریال 52,000ریال
توسعه و انسان شناسی کاربردی
توسعه و انسان شناسی کاربردی نویسنده: ناصر فکوهی ناشر: افکار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 414 ..
200,000ریال 150,000ریال
توکویل
توکویل نویسنده: لری سیدنتاپ مترجم: حسن کامشاد ناشر: طرح نو زبان کتاب: فارسی ..
120,000ریال
تکنولوژی و بحران محیط زیست
تکنولوژی و بحران محیط زیست ترجمه و تدوین : عبدالحسین آذرنگ ناشر: امیر کبیر زبان کتاب:..
80,000ریال
جا به جایی در قدرت
جا به جایی در قدرت نویسنده: الوین تافلر مترجم: شهیندخت خوارزمی ناشر: فرهنگ نشر نو زبان کتاب: ف..
600,000ریال 485,000ریال
جابجایی در قدرت ؛ دانایی و ثروت و خشونت در آستانه قرن بیست و یکم
جابجایی در قدرت نویسنده: الوین تافلر مترجم: شهیندخت خوارزمی ناشر: مترجم زبان کتاب: فارسی تعدا..
200,000ریال 160,000ریال
جامعه باز و دشمنان آن ؛ جلد اول و دوم
جامعه باز و دشمنان آن ؛ جلد اول و دوم نویسنده: کارل پوپر مترجم: علی اصغر مهاجر ناشر:&..
330,000ریال
جامعه را بشناسید
جامعه را بشناسید نویسنده: احمد قاسمی تهرانی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 134 ان..
70,000ریال
جامعه شناسی
جامعه شناسی نویسنده: ساموئل کنیگ مترجم: مشفق همدانی ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صف..
180,000ریال
جامعه شناسی آماری
جامعه شناسی آماری نویسنده: پرویز فروردین ناشر: مولف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه..
65,000ریال
جامعه شناسی از چه معضلی رنج می‌برد؟
جامعه شناسی از چه معضلی رنج می برد؟ نویسنده: استیون کول مترجم: عبدالحسین کلانتری ناشر..
330,000ریال 299,000ریال

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
1397 - 1380 - شركت گسترش فرهنگ رايانه اي كتاب
Copyright © 2000 - 2018 Persian Books Corporation, All Rights Reserved
استفاده از مطالب سايت بلامانع است
فروشگاه اینترنتی آی کتاب : Persianbook © 2018