گروه بندی کتاب

logo-samandehi

سفارش تلفنی

ساعت        ۱۷ - ۹
پنجشنبه ها ۱۳- ۹

77605503

سر مدور ؛ نقاشی های طفل معانی یا کودک درون از راه

سر مدور ؛ نقاشی های طفل معانی یا کودک درون از راه
سر مدور ؛ نقاشی های طفل معانی یا کودک درون از راه سر مدور ؛ نقاشی های طفل معانی یا کودک درون از راه سر مدور ؛ نقاشی های طفل معانی یا کودک درون از راه
ناشر: واِژه آرا
کد کتاب: 62631 - 55/2
موجودی: در انبار
قیمت: 550,000ریال 510,000ریال

سر مدور

نویسنده: محمد پیرحیاتی
ناشر: واژه آرا
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 272
اندازه کتاب: خشتی - سال انتشار: 1392 - دوره چاپ: 1

 

مروری بر کتاب

 با کاغذ گلاسه و تصاویر رنگی

نقاشی های طفل معانی یا کودک درون از راه 

ترک تکرار نه عبادت است و نه اسرار ، بلکه اصراری است در پی «دیدار» ، دیدار نیز همان دریافت های باطنی سالک یا هنرمند است از چهره ی ازلی خویش . روش تعلیمی این چهره ی باطنی –« طفل معانی» یا کودک درون- دو ساحتی است ، ابتدا نمادین و تصویری – طراحی و نقاشی –و سپس لوگوسی یا کلامی و مفهومی است که نقاش این دفتر آن را یکی از معانی «سرّ مدور» یعنی  «ماندالای کلامی» نام نهاده است و اما ...

گرافیست و هنرمند  ارجمند و خلّاق میهنمان جناب آقای سیامک فیلی زاده- که مرهون نظرات و  زحمات گوناگون و بی دریغ ایشان و برادر محترمشان جناب آقای حسین فیلی زاده  در اثر حاضر هستیم -  پیشنهاد نموده است که حقیر شرح و تفسیری برای برخی از نقاشیها که سور رئال ، آبستره نما  یا انتزاعی - «بنونیست اقرار کرده افلاطون زیر تأثیر زرتشت بوده است زیرا تعالی بخشیدن و انتزاع از آن ِ ایرانیان است ، من هیچ تردیدی  ندارم »-  و دیریابند بنگارم. حقیر این ایده ی نیکو را به دیده ی جان نهاده- هرچند نقاشان نقش می زنند که حرف نزنند تا به  «تأثیر» ، عمق و فضای بیشتردهند و به جذبه اوج و معنای زیستن که نقاشی یعنی« حضور بر خویشتن» -  ولی پیش از آن بر خود لازم می دانم کسب اجازه از پیشکسوتان این رشته و  سپاس و قدر دانی از عزیزانی  داشته باشم که با مقدمه هایشان همین کار نکو را به خوبی انجام داده اند.

ابتدا خاکسارانه از محضر اساتید بزرگوار هنر نقاشی و رهروان راه ناز و راز و نیاز از دیروز تا مرز هنوز رخصت مهر آمیزشان را خواستارم ، باشد که قدم و قلم حقیر در این وادی نور و رنگ – هنر نقاشی- چیزی به جز شاگردی و ارادت به ساحت  هنر مبارکشان تلقی نگردد .سپس از سه بزرگوار اهل هنر و فرهنگ میهنمان سرکار خانم ناهید داور پناه ، نقاش و هنرمند محترم – که سالیان دراز آثار شورانگیزشان را مشتاقانه تعقیب و تهیه نموده ام-  و جناب آقای دکتر مهدی افشار مترجم گران قدر و متواضع و ناشری مهربان، صادق و مسؤل و جناب آقای حبیب الله درخشانی  استاد ارجمند و کارشناس امور هنری که با روی گشاده و مهربانی قبول زحمت نموده و مقدمه ای تخصصی و گرانسنگ  را بر نقاشی های حقیر تقریر نموده اند، سپاسگذاری نمایم و از خداوند متعال برای این بزرگواران خیر و سعادت هر دو جهان را خواستارم .

اگر اندکی به مقدمه های این بزرگواران  توجه نماییم پیداست که این عزیران نه تنها اشاره هایی به برخی از ساحت های نقاشی ها داشته اند ، بلکه آن چه را که نگفته اند نیز در ناخودآگاه متن اشان به امانت نهاده و مخاطب خود را برای دریافتن آن به صورت مثالی خود نقاشی ها – بطن متن- ارجاع داده اند به جایی که می خواهد نشان دهد جهان یک منبع بزرگ اسرار است نه یک کامپیوتر بزرگ که تنها بر مبنای رابطه ی علت و معلولی استوار باشد . هر یک از مهربان یاران به نوعی نمادها  ،نشانه ها و عناصری را عاطفی و منطقی در نقاشی ها- هر چند فشرده و اجمالی- یادآور گردیده اند که نه تنها ساحت پدیدار شناسی و هرمنوتیکی اش را یکجا داراست بلکه تمایز آشکار تبیین با تعریف نیز در آن ها مغفول نیفتاده است تا مخاطبشان  حق مطلب را بیشتر در تأویل نقاشی ها جستجو کنند نه در تعریف و توصیف و تفسیر آنها. زیرا تأویل نه تنها در هنر بلکه «کلید رمز در فرهنگ عرفانی و نهان بینی است»

نقاش این دفتر در این راستا با معنای اصطلاح تطبیقی ، تلفیقی و تأویلی «ماندالای کلامی» آغاز می کند تا گوشه ای از پایگاه وجودی« حکمت گمشده »یا «سرّ مدّور» در این آثار را که رویکرد بینش خود نقاش نیز هست آشکارتر گرداند و شاید به درک و دریافت نقاشی ها نیز کمک بیشتری نماید. همان طور که می دانیم ماندالا در زبان سانسکریت به معنای دایره است؛ ماندالا، طرحی ازلی و صورتی مثالی دارد که در معابد بودایی تبدیل به طرح و نقشی – نقشه ی راه- هندسی چون دایره و مربع گردیده است . این شکل نمادین مدور و مربع تنها در نقاشی محدود نمی گردد ، بلکه دارای معانی و مفاهیم کلامی در مکتوبات بودیسم نیز هست که دقیقاً همین دو ساحتی بودنش نقاش این دفتر را به صرافت ، کنجکاوی و شاید خلاقیت واداشت که در یک تطبیق و تلفیق تأویلی به ترکیب «ماندالا» در کنار «کلام» مدتها بیندیشد و همین امر حجم و تراکم و عمق و ارتفاع آن را در دو ساحت سلوکی و پژوهشی چنان چشم گیر نمود که ابتدا در دیگر آثار – نوشتاری اش – تجلی نمود و اینک دفتر نقاشی اش را نیز به رنگ خود درمی آورد .

ماندالای کلامی ، در پی آن است که همزمان نقاشی را در کنار کلام نشان دهد. رویکردی که نقاشی به علت سرشت نمادین ، نشانه شناسی ، طراحی و رنگ نیز به دنبال آن است . زبان نقاشی به نوعی رمز و رازی یا نمادین است و به همین دلیل حرفهایش را ساکت می زند ولی ما بلند می شنویم . کلام نقاشی مفهومی نیست ولی تأثیرش چنان قوی است که معنای زیستی و تجربی اش را گاهی در الگوهای رفتاری امان می بینیم . بر این پایه نه تنها مقدمه ی حاضر- ماندالای کلامی – بلکه نقاشی های این دفتر نیز قرار است دو ساحتی عمل نماید . یعنی یکبار کلام را به نقاشی نزدیک و بار دیگر نقاشی را به کلام تبدیل نموده تا مخاطب بهتر معنای سرّ مدور را نیز دریابد . هر چند این امر وادی مباحث نظری هنر نقاشی را مطرح می کند ولی درنهایت آن  چه دراین روش ارائه می گردد ، به عطر و بوی مقصد و هدف که همانا «راه» است نزدیک خواهد بود . به این ترتیب در تعریف ، توصیف ، تبیین و بعضاً تأویل نقاشی های این دفتر – سرّ مدور – سعی گردیده که به پایگاه وجودی یا جان بینی و جهان بینی نقاش بیش از خود اثر نزدیک شویم تا بلکه «ماندالای کلامی» اش را نیز دریابیم .

آشنایی – حتی اندک- با جهان بینی هر فرد می تواند به درک و دریافت بهتر آثارش نیز بینجامد . به طور مثال نقاشی های این دفتر که بیشتر رویکرد به عرفان ، اساطیر ، روان شناسی و... دارد ، خود را به شکل نمادین ، راز و رمزی (Hermetic ) یا راز ورزانه نشان می دهد . بالطبع این آثار سمبلیک می تواند چند ساحتی و چند ضلعی ، چند تباری ، چند لایه ، چند معنایی، چند مفهومی ، چند مکانی و چند زمانی و تأویل پذیر باشد. همین چندگانگی نقاشی ها خبر از جان بینی و جهان بینی نقاش اش می دهد تا «تفکر عمودی اش» را درکنار «تفکر افقی» اش دریابیم به عبارت دیگر رابطه ی علت و معلولی یا مکانیکی نیوتنی در تفکر خطی و افقی در کنار رابطه ی زنده ی غیر خطی که دینامیک است  فضا سازی های تصویری این دفتر نقاشی را به عهده گرفته اند . تفکر عمودی در کنار تفکر افقی ، حکایت از بینش مردانه در کنار بینش زنانه نیز دارد که ریشه در اغلب نمادهای اساطیری ، عرفانی و روان شناسی دارد که اشاره به تکامل انسان می نماید.آن چنان که در «مشی و مشیانه» - نخستین انسانهای جهان در اساطیر ایرانی- و در «آنیما و آنیموس» یونگی قابل مشاهده و تطبیق است.

نوشتن نظر

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: 

iketab ؛ پلی است بین پدیدآورندگان کتاب و خوانندگان آثارشان

کاربران محترم ؛

 کلیه سفارشات بالای یکصد و پنجاه هزار تومان رایگان ارسال می گردد. 

شما می بایست پس از خرید بالای 150 هزار تومان از گزینه ارسال رایگان استفاده نمایید.

 کاربرانی که از کوپن تخفیف استفاده می کنند مجاز به  استفاده از گزینه ارسال رایگان نمی باشند.
 

در مورد تخفیف هایی که به کتاب ها داده می شود با توجه به افزایش بی سابقه قیمت ها ، نکته ای را باید متذکر شویم  :
کتاب هایی که تخفیفی بیشتر از عرف به آن ها تعلق می گیرد به دلیل آن است که قیمت خریدشان مربوط به گذشته است ، لذا محاسبه تخفیف با توجه به قیمت خریداری شده محاسبه می شود ، شاید همیاری باشد (هر چند ناقابل ) برای جامعه فرهنگی که مشکلات اقتصادی " کتاب " را از سبد خریدشان حذف و یا در اولویت آخر قرار داده است .  

*     ارسال سفارشات دو روز کاری پس از سفارش قطعی انجام می شود ، یعنی دو روز کاری پس از سفارش شما بسته ها تحویل پست خواهد شد ( طبیعی است در روزهای پیش از تعطیلات این زمان افزایش می یابد ) و پس از آن مسئولیت با اداره پست خواهد بود که معمولا سه تا پنج روز بعد سفارش بدستتان خواهد رسید ( ارسال پست بصورت پست سفارشی می باشد ) و برای تهران اگر با پیک انتخاب کرده باشید ، یک تا دو روز کاری بعد با شما تماس گرفته خواهد شد و پس از هماهنگی سفارش شما ارسال خواهد شد . 

* در مورد کتاب های دست دوم ؛ تا آنجا که مقدور باشد سعی شده کیفیت کتاب ها آنگونه که هست ذکر شود ولی چک کردن افتادگی ، خط خوردگی صفحات وسط کتاب و یا مواردی از این دست برای ما مقدور نیست که البته در این گونه موارد در صورتی که مشکل کتاب اساسی باشد پس گرفته خواهد شد. در ضمن کیفیت کتاب ها بر مبنای مشخصی که در بخش "شرایط و قوانین" بدان اشاره شده ذکر گردیده و ممکن است سطح سلایق متفاوت باشد ،و البته توجه داشته باشید کتاب دست دوم همانطور که از اسمش پیداست استفاده شده است ، حتی کیفیت "درحد نو "هم کتاب نو نیست و ممکن است نشانه ای از دست دوم بودن داشته باشد،لذا یادآور می شویم مبنای قیمت کتاب ها ، کیفیت توضیح داده در بخش "شرایط و قوانین سایت " می باشد و موکدا خواهشمندیم قبل از سفارشات کتاب های دست دوم بخش مربوطه را مطالعه نمایید تا ما شرمنده شما نشویم. 

همراهی شما دوستان پشتوانه اصلی شانزده ساله سایت آی کتاب می باشد

کتاب های پیشنهادی
تاریخ یعقوبی ؛ دو جلدی
700,000ریال 580,000ریال
قصه های شکسپیر
400,000ریال 310,000ریال
خدمتگزار تخت طاووس
100,000ریال 75,000ریال
درباره حافظ چه می گویند؟
300,000ریال 200,000ریال
پیش به سوی شرق ؛ دو جلدی
690,000ریال 550,000ریال
زمینه جامعه شناسی
450,000ریال 380,000ریال
مکزیک در آتش
150,000ریال 110,000ریال
اساطیر خاورمیانه
150,000ریال 99,000ریال
سیاه زنگی ها ؛ نمایشنامه
100,000ریال 75,000ریال
پیتر کامنزیند
150,000ریال 95,000ریال
سیری در تنهائی
90,000ریال 65,000ریال
مرشد و مارگریتا
200,000ریال 160,000ریال
مرشد و مارگریتا
380,000ریال 330,000ریال
آئینه
450,000ریال 380,000ریال
پیام آور گذشته ها
200,000ریال 155,000ریال
عارف دیهیم دار ؛ دو جلدی
800,000ریال 590,000ریال
تا رهایی ؛ دفتر شعر
150,000ریال 110,000ریال
لاله برافروخت
300,000ریال 250,000ریال
قلعه پری
400,000ریال 290,000ریال
دره عروسکها
300,000ریال 230,000ریال
قصه آشنا
50,000ریال 38,000ریال
یک دلبر و هزار دلباخته
200,000ریال 135,000ریال
خاطرات آقابکف
230,000ریال 190,000ریال
خاطرات آقابکف
250,000ریال 210,000ریال
ایران و بابر
600,000ریال 445,000ریال
استرآباد نامه
270,000ریال 220,000ریال
روانشناسی توده ها
150,000ریال 90,000ریال
پوکر نامه
200,000ریال
فراسوی نیک و بد ؛ متن کامل
250,000ریال 190,000ریال
خوابگردها
250,000ریال 170,000ریال
فرار فروهر
200,000ریال 140,000ریال
ایران همیشه جاوید ؛ دو جلدی
510,000ریال 440,000ریال
بهترین قصه های برادران گریم
140,000ریال 126,000ریال
سفرنامه بلوشر
250,000ریال 225,000ریال
The Art Of Persian Cooking
150,000ریال 120,000ریال
حافظ شناسی یا الهامات خواجه
250,000ریال 190,000ریال
حکمت فردوسی
320,000ریال 260,000ریال
زندگی سیاسی عبدالحسین هژیر
350,000ریال 250,000ریال
داستان هایی از جاده ابریشم
170,000ریال 270,000ریال
دیوان عبدالواسع جبلی
300,000ریال 200,000ریال
سیمرغ دژ زرنج ؛ یعقوب لیث
220,000ریال 185,000ریال
چراغ ها را من خاموش می کنم
2,950,000ریال 1,800,000ریال
نهضت سربداران خراسان
180,000ریال 120,000ریال
ادیان آسیایی
130,000ریال 90,000ریال
تیپ شخصیتی من کدام است؟
150,000ریال 115,000ریال

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
1397 - 1380 - شركت گسترش فرهنگ رايانه اي كتاب
Copyright © 2000 - 2018 Persian Books Corporation, All Rights Reserved
استفاده از مطالب سايت بلامانع است
فروشگاه اینترنتی آی کتاب : Persianbook © 2018