گروه بندی کتاب

logo-samandehi

سفارش تلفنی

ساعت        ۱۷ - ۹
پنجشنبه ها ۱۳- ۹

77605503

زن کشی در لوای قانون

زن کشی در لوای قانون
ناشر: سازمان زنان ایران
کد کتاب: 67079 - 114/3
موجودی: در انبار
قیمت: 70,000ریال

زن کشی در لوای قانون

نویسنده: رضا مظلومان
ناشر: سازمان زنان ایران
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 72
اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1352 - دوره چاپ: 1 

کمیاب  - کیفیت : درحد نو
 

مروری بر کتاب 

پژوهش و بررسی ماده 179 قانون کیفری همگانی

ارنال اسپانیولی معتقد است که:
اگر می خواهید بدانید که در جامعه ای عدالت برقرار است از زندان هایش دیدن کنید. ولی به نظر نگارنده امروز باید گفت:اگر می خواهید بدانید که در جامعه ای عدالت رعایت می شود، قوانینش را مورد مطالعه قرار دهید.
بقول منتسکیو، فیلسوف و اندیشمند بزرگ، جامعه از دو طریق در راه تباهی و فساد قرار می گیرد: 
1- هنگامی که قوانین توسط مردم رعایت نمی شود که این درد قابل چاره و درمان است.
2- هنگامی که قوانین مردم را بسوی فساد و تباهی می کشاند که این درچاره ناپذیر است زیرا درد از خود درمان ناشی می شود. 

گفته این فیلسوف، بیان کننده واقعیتی بس بزرگ است زیرا اگرچه همیشه قوانین برمبنای افکار و آراء و اخلاق یک جامعه و افراد آن ساخته می شود ولی نباید فراموش کرد که در عین حال خود بوجود آورنده اخلاقیات جدید یا تثبیت کننده آرایی می باشد که از قبل وجود داشته است.به همین جهت مواد قانونی که بگذشته ها وابسته باشد بدون شک دچار رکود و تحجر و سکون شده است و در نتیجه نه تنها مانع پیشرفت جامعه و دگرگونی مترقیانه افکار و روشنی اذهان و آگاهی به واقعیات است بلکه اجرای آنها به همان صورت اولیه، خود به دلایل مختلف فراوان جرم زا می باشد و ایجاد کننده مستقیم جرائم وحشتناک است زیرا قوانین که برحسب خواسته های هر اجتماع در زمانی معین برای حفظ منافع جامعه و افراد آن تدوین می شود چنانچه در محاذات تغییر و تحولی که به وسیله زمان در اجتماع بوجود می آید دچار دگرگونی نشود و تغییراتی درآنها حاصل نگردد تا با نیازهای زمان و مکان خود را مطابقت دهد، جز ایجاد فساد و زیان نتیجه دیگری نخواهد داشت.

بنابراین قانونی که روزی وجودش نفع اجتماع را متضمن بود محققا حفظ آن به همان صورت قدیم باعث می شود که روز دیگر زیان های جبران ناپذیری ببار آورد. همیشه حفظ موازین اخلاقی و مصالح اجتماعی و صیانت نظم و تامین آسایش و رفاهیت یک اجتماع و ممانعت از اغتشاش و پریشانی و نابودی ناهنجاری ها و زشتی ها و اعمال ضد اجتماعی، وابستگی کامل بقدرت قانون دارد. یعنی هرقدر در اجتماعی قانون با توانایی و قدرت بیشتری حکومت نماید محققا آرامش و آسایش و صلح درآن جامعه بیشتر وجود دارد و روابط بین افراد صمیمانه تر و احترام بموازین و مصالح اجتماعی کاملتر است ولی برای آنکه قانون بتواند در هر اجتماعی از حکومتی مقتدر برخوردار شود و مردم درحد کمال به آن احترام گذارند و دستورها و فرمان هایش را با میل کامل بمرحله اجرا درآورند، باید از هرجهت بی نقص، گویا، رسا، سازنده و به معنای واقعی گسترش دهنده عدالت، تامین کننده آرامش و حافظ منافع اجتماع و افراد باشد. درچنین قانونی نباید کوچکترین اثری از تبعیض، کینه جویی، بی رحمی و نارسائی به چشم بخورد یا کهنه گرایی، سنت طلبی های نادرست و عقب ماندگی درآن وجود داشته باشد.

قانون نباید برآداب و رسوم مردود ازمنه گذشته و قرون و اعصار تکیه کند و برتری دهنده طبقه ای بطبقه دیگر و گسترش دهنده زورگوئی و قلدری دسته ای خاص باشد بلکه باید با زمان و مکان و مقتضیات و شرایط عصر حاضر تطبیق کند و پدیده های نو را بپذیرد و معایب و نقائص موجود را مرتفع سازد تا از هرجهت قادر باشد که اطمینان و اعتماد مردم را بطور کامل بسوی خود جلب نماید و درنتیجه نه تنها اجازه ندهد که پایه های حکومتش دچار تزلزل گردد بلکه روز بروز آنها را بیشتر استحکام بخشد و بر استواری بنیان خود بیفزاید. امروز گرچه ما از دوران انتقام و قصاص گذشته و در عصر طلایی و شکوهمند موفقیت های چشمگیر و درخشان گام نهاده ایم ولی بدبختانه باید به این حقیقت تلخ و ناگوار اعتراف کرد که هنوز برخی مواد قانون جزای کنونی نه تنها حامی نفع جامعه و افراد نمی باشد، بلکه گذشته از نارسایی و ناقص بودن، ظلم گستر و مشبع از روح تبعیض و بی عدالتی است و یادآور رفتارهای نا انسانی انسان های اولیه و نشانه کامل وحشیگری، خشونت و تجاوز به جان و موجودیت افراد و بوجود آورنده جنایات بزرگ و غالبا دهشت انگیز است، درنتیجه به جای آنکه اسلحه ای علیه جرم باشد خود جرم آفرین است و به جای آنکه اعتماد مردم را جلب نماید سبب بی اعتنایی و بی اعتمادی آنان می باشد. به همین جهت به خوبی گفته هلویتوس که حملات بسیار شدیدی به قوانین نادرست و متحجر می کند، در اینجا صدق می نماید زیرا این دانشمند می گوید: فساد یک ملت و اعمال ضد اجتماعی ارتکابی او همیشه در عمق قوانینش نهفته است.

به همین دلیل برای ریشه کن کردن تباهی ها و بدکاری ها باید در کفه قوانین به جستجو پرداخت بنابراین باید قوانین را اصلاح کرد با اصلاحاتی که درآنها حاصل می شود اخلاق و روحیات اصلاح می گردد. دیدرو نیز درهمین زمینه می نویسد: اگر قوانین خوب و صحیح باشند، اخلاق اجتماعی درست و منزه است. اگر قوانین بدو نادرست باشند، اخلاق در اجتماع منحط و فاسد است. شاید این گفته مورد اعتراض قرار گیرد که چگونه ممکن است قانونی که حامی افراد و اجتماع بشمار می آید. آفریننده جنایات هولناکی مانند آدمکشی باشد:، بنابراین شاید چنین تصور شود که هدف و مقصود نگارنده فقط جبهه گرفتن در برابر قانون است در حالی که چنین نیست و متاسفانه باید به این واقعیت تلخ اشاره کرد که میان برخی از مواد قانون جزای کنونی از جمله ماده 179 و قتل های روزانه که بنام ناموس پرستی، تعصب و حمیت و غیرت و غیره اتفاق می افتد رابطه ای بس نزدیک وجود دارد زیرا خود پدید آورنده این احساسات در نزد افراد متعصب و حتی در نزد سایرین است.

این ماده که یکی از شوم ترین موادی است که در قانون کیفر همگانی ایران وجود دارد، بخوبی نشان دهنده «مردسالای و «زن بردگی» است. وجود این ماده ضد انسانی و شرم آور اثبات می کند که هنوز زنک شتران صحراهای تفته و سوزان سرزمین انسان های زمان جاهلیت و ناقوس های بیداد گری های وحشیانه بیابان گردان دوران بربریت در گوش مقننین و طرفداران این ماده طنین می اندازد و صدای غرش شگفت آمیز آپولوها را که دل فضا را درهم می شکافد و نشانه قدرت و توانائی فکری بشر است، نمی شنوند، اینان هنوز زنان را حد حیوان، میکرب و جانوران می دانند و برای آنان ارزش و اعتبار و شخصیت قائل نیستند. اینان سرپیچی از فرمان ارباب و مالک را با کیفری سنگین پاسخ می دهند، بدون آنکه درجه گناه و تقصیر ارباب را که باعث تمرد مملوک شده است در نظر بگیرند.

به وسیله این ماده منحوس که آفریده تعصب و خودخواهی است امنیت زنان در خطر واقعی و جانشان در معرض شکار قرار دارد و در نتیجه نظم و انضباط جامعه و پیشرفت آن نیز در پنجه های نابودی کامل است. قتل های نفرت انگیز و وحشت آور روزانه که هر انسانی از شنیدن آنها پشتش بلرزه در می آید و زیر عناوین پر طنطنه «غیرت و ناموس پرستی و حفظ شرافت ....» صورت می گیرد از بهترین مدارک قاطعی است که این امر را بخوبی تبیین و تائید می کند.

فهرست

 پیشگفتار 
فصل اول- بند الف ماده 179 (قتل زن شوهردار) 
1- این ماده روح آدمکشی می آفریند. 
2- این ماده آدمکش آفرین نشانه تعصب و بی رحمی کامل است.
3- این ماده نشانه کامل خشونت و ستمگری نسبت به انسان هاست.
الف : چرا بدون وقوف به حقیقت، انسانی باید به قتل برسد؟ 
ب : چرا به انسان خطاکار نباید اجازه دفاع داده شود؟ 
ج : چرا یک جاقوکش یا مجرم حرفه ای یا... بصرف شوهر بودن باید مجری عدالت باشد؟ 
د : چرا باید یکی بیرحمانه کُشته شود و دیگر به زندان محکوم گردد؟
4- این ماده نشانه کامل بی عدالتی به اجتماع است.
الف : احترام به قانون باعث حفظ اجتماع است. 
ب : قانون باید مورد احترام مردم باشد.
ج : بیدادگری قانون.
5- توجهات غلط برای دوام دادن به زن کشی. 
الف : شان نزول این ماده چیست؟
ب : آیا در هرجرمی اراده آزاد وجود دارد؟
6- آیا زن صاحب احساسات و عاطفه نمی باشد؟ 
7- چرا فقط زن باید با تقوی و عاطفه باشد؟ 
الف : توجهات سفسطه آمیز.
ب : قانون بی عدالتی و تعصب. 
8- این ماده برای زن کشی تدوین شده است. 
9- تقویت ماده 212 بوسیله ماده دیگر برای رفع تردید در زن کشی.
فصل دوم- بند ب ماده 179 ( قتل خواهر و دختر)
1- این ماده سند بردگی زن است. 
2- عدم تناسب بین جرم ارتکابی و کیفر آن.
3- رابطه دختر با مرد دلخواه جرم نیست.
4- بند ب ماده 179 فقط ماده جنایت آفرین است.
5- برادر چه کاره است؟
فصل سوم - برداشت 
1- ماده 179 ماده آزادی مرد برای شکار زن است.
2- ماده 179مخالفت روح اعلامیه حقوق بشر است. 
3- ماده 179 نشانه کامل بی عدالتی و رواج جنایت است. 
4- ماده 179 ماده قتل بدون قید و شرط است.
5- ماده 179 نشانه ضعف قانون است. 
6- ماده 179 تصریح به ضرب و جرح و قتل است. 
7- ماده 179 دشمنی با زن ایرانی است.
8- ماده 179 مخالف روح پیشرفت و تحول است.
9- ماده 179 تعریف نادرستی از "ناموس" است.
10- ماده 179 تقویت کننده روح تعصب در برخی قضات است. 
11- ماده 179 دیگران را نیز به آدمکشی وامی دارد. 
فصل چهارم - انتقادی برنظر طرفداران ماده 179 

نوشتن نظر

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: 

iketab ؛ پلی است بین پدیدآورندگان کتاب و خوانندگان آثارشان

کاربران محترم ؛

 کلیه سفارشات بالای یکصد و پنجاه هزار تومان رایگان ارسال می گردد. 

شما می بایست پس از خرید بالای 150 هزار تومان از گزینه ارسال رایگان استفاده نمایید.

 کاربرانی که از کوپن تخفیف استفاده می کنند مجاز به  استفاده از گزینه ارسال رایگان نمی باشند.
 

در مورد تخفیف هایی که به کتاب ها داده می شود با توجه به افزایش بی سابقه قیمت ها ، نکته ای را باید متذکر شویم  :
کتاب هایی که تخفیفی بیشتر از عرف به آن ها تعلق می گیرد به دلیل آن است که قیمت خریدشان مربوط به گذشته است ، لذا محاسبه تخفیف با توجه به قیمت خریداری شده محاسبه می شود ، شاید همیاری باشد (هر چند ناقابل ) برای جامعه فرهنگی که مشکلات اقتصادی " کتاب " را از سبد خریدشان حذف و یا در اولویت آخر قرار داده است .  

*     ارسال سفارشات دو روز کاری پس از سفارش قطعی انجام می شود ، یعنی دو روز کاری پس از سفارش شما بسته ها تحویل پست خواهد شد ( طبیعی است در روزهای پیش از تعطیلات این زمان افزایش می یابد ) و پس از آن مسئولیت با اداره پست خواهد بود که معمولا سه تا پنج روز بعد سفارش بدستتان خواهد رسید ( ارسال پست بصورت پست سفارشی می باشد ) و برای تهران اگر با پیک انتخاب کرده باشید ، یک تا دو روز کاری بعد با شما تماس گرفته خواهد شد و پس از هماهنگی سفارش شما ارسال خواهد شد . 

* در مورد کتاب های دست دوم ؛ تا آنجا که مقدور باشد سعی شده کیفیت کتاب ها آنگونه که هست ذکر شود ولی چک کردن افتادگی ، خط خوردگی صفحات وسط کتاب و یا مواردی از این دست برای ما مقدور نیست که البته در این گونه موارد در صورتی که مشکل کتاب اساسی باشد پس گرفته خواهد شد. در ضمن کیفیت کتاب ها بر مبنای مشخصی که در بخش "شرایط و قوانین" بدان اشاره شده ذکر گردیده و ممکن است سطح سلایق متفاوت باشد ،و البته توجه داشته باشید کتاب دست دوم همانطور که از اسمش پیداست استفاده شده است ، حتی کیفیت "درحد نو "هم کتاب نو نیست و ممکن است نشانه ای از دست دوم بودن داشته باشد،لذا یادآور می شویم مبنای قیمت کتاب ها ، کیفیت توضیح داده در بخش "شرایط و قوانین سایت " می باشد و موکدا خواهشمندیم قبل از سفارشات کتاب های دست دوم بخش مربوطه را مطالعه نمایید تا ما شرمنده شما نشویم. 

همراهی شما دوستان پشتوانه اصلی شانزده ساله سایت آی کتاب می باشد

کتاب های پیشنهادی
تاریخ یعقوبی ؛ دو جلدی
700,000ریال 580,000ریال
قصه های شکسپیر
400,000ریال 310,000ریال
خدمتگزار تخت طاووس
100,000ریال 75,000ریال
درباره حافظ چه می گویند؟
300,000ریال 200,000ریال
پیش به سوی شرق ؛ دو جلدی
690,000ریال 550,000ریال
زمینه جامعه شناسی
450,000ریال 380,000ریال
مکزیک در آتش
150,000ریال 110,000ریال
اساطیر خاورمیانه
150,000ریال 99,000ریال
سیاه زنگی ها ؛ نمایشنامه
100,000ریال 75,000ریال
پیتر کامنزیند
150,000ریال 95,000ریال
سیری در تنهائی
90,000ریال 65,000ریال
مرشد و مارگریتا
200,000ریال 160,000ریال
مرشد و مارگریتا
380,000ریال 330,000ریال
آئینه
450,000ریال 380,000ریال
پیام آور گذشته ها
200,000ریال 155,000ریال
عارف دیهیم دار ؛ دو جلدی
800,000ریال 590,000ریال
تا رهایی ؛ دفتر شعر
150,000ریال 110,000ریال
لاله برافروخت
300,000ریال 250,000ریال
قلعه پری
400,000ریال 290,000ریال
دره عروسکها
300,000ریال 230,000ریال
قصه آشنا
50,000ریال 38,000ریال
یک دلبر و هزار دلباخته
200,000ریال 135,000ریال
خاطرات آقابکف
230,000ریال 190,000ریال
خاطرات آقابکف
250,000ریال 210,000ریال
ایران و بابر
600,000ریال 445,000ریال
استرآباد نامه
270,000ریال 220,000ریال
روانشناسی توده ها
150,000ریال 90,000ریال
پوکر نامه
200,000ریال
فراسوی نیک و بد ؛ متن کامل
250,000ریال 190,000ریال
خوابگردها
250,000ریال 170,000ریال
فرار فروهر
200,000ریال 140,000ریال
ایران همیشه جاوید ؛ دو جلدی
510,000ریال 440,000ریال
بهترین قصه های برادران گریم
140,000ریال 126,000ریال
سفرنامه بلوشر
250,000ریال 225,000ریال
The Art Of Persian Cooking
150,000ریال 120,000ریال
حافظ شناسی یا الهامات خواجه
250,000ریال 190,000ریال
حکمت فردوسی
320,000ریال 260,000ریال
زندگی سیاسی عبدالحسین هژیر
350,000ریال 250,000ریال
داستان هایی از جاده ابریشم
170,000ریال 270,000ریال
دیوان عبدالواسع جبلی
300,000ریال 200,000ریال
سیمرغ دژ زرنج ؛ یعقوب لیث
220,000ریال 185,000ریال
چراغ ها را من خاموش می کنم
2,950,000ریال 1,800,000ریال
نهضت سربداران خراسان
180,000ریال 120,000ریال
ادیان آسیایی
130,000ریال 90,000ریال
تیپ شخصیتی من کدام است؟
150,000ریال 115,000ریال

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
1397 - 1380 - شركت گسترش فرهنگ رايانه اي كتاب
Copyright © 2000 - 2018 Persian Books Corporation, All Rights Reserved
استفاده از مطالب سايت بلامانع است
فروشگاه اینترنتی آی کتاب : Persianbook © 2018