جستجو

ضوابط جستجو

کتاب های موجود در ضوابط جستجو

نمایش:
مرتب کردن براساس:

آنا

آنانویسنده: دافنه دوموریه مترجم: فریدون حاجتی ناشر: اکباتان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 340..

200,000ریال 140,000ریال

ایزولدا

ایزولدانویسنده: دافنه دوموریه مترجم: مهدی افشار ناشر: اکباتان زبان کتاب: ..

250,000ریال 195,000ریال

بهانه

بهانهنویسنده: دافنه دوموریه مترجم: مهدی افشار ناشر: اکباتان زبان کتاب: فا..

300,000ریال

تقدیر چنین بود

تقدیر چنین بودنویسنده: دافنه دوموریه مترجم: افسر بهاروند ناشر: ارغوان - گلشائی زبان کتاب: فار..

150,000ریال 120,000ریال

تقدیر چنین بود

تقدیر چنین بودنویسنده: دافنه دوموریه مترجم: افسر بهاروند ناشر: ارغوان - گلشائی زبان کتاب: فار..

200,000ریال 160,000ریال

تل گرسنه

تل گرسنهنویسنده: دافنه دوموریه مترجم: عبدالرحمن صدریه ناشر: میترا زبان کتاب: فارسی تعداد صفح..

270,000ریال 240,000ریال

تل گرسنه

تل گرسنهنویسنده: دافنه دوموریه مترجم: عبدالرحمن صدریه ناشر: فردوسی زبان کتاب: فارسی تعداد صف..

380,000ریال 330,000ریال

تنهائی (ماری آن)

تنهائی (ماری آن)نویسنده: دافنه دوموریه مترجم: محمود فرخ پی ناشر: زرین زبان کتاب: فارسی تعداد..

230,000ریال 190,000ریال

جوانی از دست رفته

جوانی از دست رفتهنویسنده: دافنه دوموریه مترجم: محمدمهدی پورکریم ناشر: اردیبهشت - تیسفون زبان ..

350,000ریال

خانه ای در ساحل

خانه ای در ساحلنویسنده: دافنه دوموریه مترجم: مهدی افشار ناشر: اکباتان زبان کتاب: فارسی تعداد..

180,000ریال

دختر عموی من راشل

دختر عموی من راشلنویسنده: دافنه دوموریه مترجم: جواد علا میردولو ناشر: آسیا زبان کتاب: فارسی ..

250,000ریال

دختر عموی من راشل

دختر عموی من راشلنویسنده: دافنه دوموریه مترجم: داریوش شاهین ناشر: آپادانا زبان کتاب: فارسی ت..

180,000ریال 150,000ریال

دختر عموی من راشل

دختر عموی من راشلنویسنده: دافنه دوموریه مترجم: جواد علا میر دولو ناشر: آسیا زبان کتاب: فارسی ..

500,000ریال 250,000ریال

دختر عموی من راشل

دختر عموی من راشلنویسنده: دافنه دوموریه مترجم: جواد علا میردولو ناشر: آسیا زبان کتاب: فارسی ..

250,000ریال 195,000ریال

دختر عموی من راشل

دختر عموی من راشلنویسنده: دافنه دوموریه مترجم: جواد علا میر دولو ناشر: آسیا زبان کتاب: فارسی ..

650,000ریال

دختر عموی من راشل

دختر عموی من راشلنویسنده: دافنه دوموریه مترجم: جواد علا میردولو ناشر: آسیا زبان کتاب: فارسی ..

180,000ریال 160,000ریال

دختر عموی من راشل ؛ دو جلدی

دختر عموی من راشلنویسنده: دافنه دوموریه مترجم: جواد علا میر دولو ناشر: آسیا زبان کتاب: فارسی ..

350,000ریال

دنیای جهنمی

دنیای جهنمینویسنده: دافنه دوموریه مترجم: حسین اعرابی ناشر: اردیبهشت زبان کتاب:..

150,000ریال

دونا

دونانویسنده: دافنه دوموریه مترجم: فریدون حاجتی ناشر: زرین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 250 ..

350,000ریال

ربه کا

ربه کانویسنده: دافنه دوموریه مترجم: عنایت الله شکیباپور ناشر: ارسطو زبان کتاب: فارسی تعداد ص..

300,000ریال 219,000ریال

ربه کا

ربه کانویسنده: دافنه دوموریه مترجم: پرویز شهدی ناشر: صدای معاصر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:..

265,000ریال 189,000ریال

ربه کا

ربه کانویسنده: دافنه دوموریه مترجم: عنایت الله شکیباپور ناشر: ارسطو زبان کتاب: فارسی تعداد ص..

160,000ریال 120,000ریال

ربه کا

ربه کانویسنده: دافنه دوموریه مترجم: فریدون کار ناشر: جاویدان زبان کتاب: ف..

290,000ریال 185,000ریال

ربه کا

ربه کانویسنده: دافنه دوموریه مترجم: حسن شهباز ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: ..

250,000ریال

ربه کا

ربه کانویسنده: دافنه دوموریه مترجم: حسن شهباز ناشر: جامی - نشر نو زبان کتاب: فارسی تعداد صفح..

550,000ریال 470,000ریال

ربه کا ؛ متن کامل

ربه کا نویسنده: دافنه دوموریه مترجم: آزرمیدخت معبودی مقدم ناشر: گلشائی زبان کتاب: فارسی ..

450,000ریال 350,000ریال

ربه کا ؛ متن کوتاه شده

ربه کانویسنده: دافنه دوموریه مترجم: سهیلا احمدی ناشر: توسن زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 143 ..

80,000ریال 60,000ریال

ربکا

ربکانویسنده: دافنه دوموریه مترجم: خجسته کیهان ناشر: افق زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 704 ان..

360,000ریال 295,000ریال

زنجیر عشق

زنجیر عشقنویسنده: دافنه دوموریه مترجم: محمدمهدی پورکریم ناشر: تیسفون زبان کتاب: فارسی تعداد ..

200,000ریال

زنجیر عشق

زنجیر عشقنویسنده: دافنه دوموریه مترجم: محمدمهدی پورکریم ناشر: تیسفون زبان کتاب: فارسی تعداد ..

130,000ریال

زنجیر عشق

زنجیر عشقنویسنده: دافنه دوموریه مترجم: محمدمهدی پورکریم ناشر: تیسفون زبان کتاب: فارسی تعداد ..

350,000ریال

زنجیر عشق ؛ دو جلدی

زنجیر عشقنویسنده: دافنه دوموریه مترجم: مریم حقیقی - چنگیز زرافشان ناشر: کوشش زبان کتاب: فارسی..

180,000ریال

عشق ژنرال

عشق ژنرالنویسنده: دافنه دوموریه مترجم: افسر بهاروند ناشر: ارغوان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه..

300,000ریال 260,000ریال

ماد ؛ غول ماورای اقیانوس

مادنویسنده: دافنه دوموریه مترجم: عنایت الله شکیباپور ناشر: بهزاد زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه..

120,000ریال

ماد ؛ غول ماورای اقیانوس

مادنویسنده: دافنه دوموریه مترجم: عنایت الله شکیباپور ناشر: بهزاد زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه..

180,000ریال

پرواز شاهین

پرواز شاهیننویسنده: دافنه دوموریه مترجم: فریدون حاجتی ناشر: اکباتان زبان کتاب:..

220,000ریال