جستجو

ضوابط جستجو

کتاب های موجود در ضوابط جستجو

نمایش:
مرتب کردن براساس:

آخرین ملکه

آخرین ملکهنویسنده: بهرام افراسیابی ناشر: روایت زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:&nb..

400,000ریال 320,000ریال

از رضا شاه تا محمدرضا پهلوی

از رضا شاه تا محمدرضا پهلوینویسنده: هوشنگ عامری ناشر: کتاب پارسه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:..

450,000ریال 360,000ریال

از زندان رضاخان تا صدر فرقه دموکرات آذربایجان

از زندان رضاخان تا صدر فرقه دموکرات آذربایجاننویسنده: علی مراد مراغه ای ناشر: اوحدی زبان کتاب:..

300,000ریال 250,000ریال

از نادر تا کودتای رضاخان میرپنج

از نادر تا کودتای رضاخان میرپنجنویسنده: علی اصغر شمیم ناشر: مدبر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:..

350,000ریال

اسناد نقض بیطرفی ایران در شهریور 1320

اسناد نقض بیطرفی ایران در شهریور 1320نویسنده: محمد ترکمان ناشر: کویر زبان کتاب: ..

250,000ریال

اشرف در آیینه بدون زنگار

اشرف در آیینه بدون زنگارنویسنده: خسرو معتضد ناشر: پیکان - البرز زبان کتاب: فارس..

190,000ریال 160,000ریال

اقتصاد سیاسی ایران ؛ از مشروطیت تا سقوط رضاشاه

اقتصاد سیاسی ایراننویسنده: محمد علی همایون کاتوزیان مترجم: محمدرضا نفیسی ناشر: ..

150,000ریال 130,000ریال

انقراض قاجاریه و تشکیل سلسله پهلوی ؛ تاریخ بیست ساله ایران ؛ جلد سوم

انقراض قاجاریه و تشکیل سلسله پهلوینویسنده: حسین مکی ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: ..

350,000ریال

ایام محبس

ایام محبسنویسنده: علی دشتی ناشر: اساطیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 296 ..

180,000ریال 162,000ریال

ایران از کودتای سوم اسفند 1299 تا سقوط رضا شاه

ایران از کودتای سوم اسفند 1299 تا سقوط رضا شاهنویسنده: ایرج رودگرکیا ناشر: پردیس دانش..

480,000ریال 430,000ریال

تاج الملوک

تاج الملوکنویسنده: ا. جمشیدی ناشر: علم زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 680 اندازه کتاب: وز..

400,000ریال

تاریخ بیست ساله ایران ؛ هشت جلدی

تاریخ بیست ساله ایراننویسنده: حسین مکی ناشر: امیر کبیر - نشر ناشر - علمی  زبان کتاب: فار..

2,800,000ریال

تاریخ چهار هزار ساله ارتش ایران ؛ دو جلدی

تاریخ چهار هزار ساله ارتش ایراننویسنده: اسدالله معطوفی ناشر: ایمان زبان کتاب: ف..

1,500,000ریال

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوران پهلوی

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوران پهلوینویسنده: علیرضا امینی ناشر: صدای معاصر زب..

290,000ریال 200,000ریال

تنش بزرگ ؛ روابط خارجی ایران در دوران رضاشاه از 1300 تا 1320

تنش بزرگنویسنده: خسرو معتضد ناشر: پیکان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 880 ..

450,000ریال 360,000ریال

جنسیت ، ناسیونالیسم و تجدد در ایران ؛ دوره پهلوی اول

جنسیت ، ناسیونالیسم و تجدد در ایران نویسنده: فاطمه صادقی ناشر: قصیده سرا زبان کتاب: فارسی تعداد..

90,000ریال

خاطرات سیاسی بهلول یا فاجعه مسجد گوهرشاد

خاطرات سیاسی بهلول یا فاجعه مسجد گوهرشادنویسنده: محمدتقی بهلول ناشر: موسسه امام صادق(..

190,000ریال 150,000ریال

خاطرات شمس پهلوی

خاطرات شمس پهلوی نویسنده: سعید قانعی - رویا کمالیان ناشر: به آفرین زبان کتاب:&n..

320,000ریال

خاطرات عبدالله بهرامی از آخر سلطنت ناصرالدین شاه تا اول کودتا

خاطرات عبدالله بهرامی از آخر سلطنت ناصرالدین شاه تا اول کودتانویسنده: عبدالله بهرامی ناشر: علمی..

750,000ریال

خاطرات و اسناد ناصر دفتر روائی

خاطرات و اسناد ناصر دفتر روائینویسنده: ناصر دفتر روائی - ایرج افشار ناشر: فردوسی زبان کتاب: فا..

300,000ریال

خواب آشفته نفت ؛ از قرارداد دارسی تا سقوط رضا شاه

خواب آشفته نفتنویسنده: محمد علی موحد ناشر: کارنامه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه..

450,000ریال 405,000ریال

داستانهایی از عصر رضاشاه

داستانهای عصر رضاشاهنویسنده: محمود حکیمى ناشر: قلم زبان کتاب: فارسی تعداد..

150,000ریال

در آخرین روزهای رضاشاه

در آخرین روزهای رضاشاهنویسنده: ریچارد استوارت مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی - کاوه بیات ناشر: مع..

200,000ریال 160,000ریال

دو دختر قاجار در قصر شاه پهلوی

دو دختر قاجار در قصر شاه پهلوینویسنده: خسرو متعضد ناشر: البرز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 83..

165,000ریال 140,000ریال

دو قلوهای میرپنج

دوقلوهای میرپنجنویسنده: جمشیدی لاریجانی ناشر: علم زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:..

300,000ریال 250,000ریال

رضا شاه از تولد تا سلطنت

رضا شاه از تولد تا سلطنتنویسنده: رضا نیازمند ناشر: حکایت قلم نوین زبان کتاب: فا..

550,000ریال 470,000ریال

رضاشاه و شکل گیری ایران نوین

رضاشاه و شکل گیری ایران نویننویسنده:  استفانی کرونین مترجم: مرتضی ثاقب فر ناشر: جامی..

350,000ریال 300,000ریال

روایتی نو از جنبش و انقلاب جنگل

روایتی نو از جنبش و انقلاب جنگل نویسنده: ناصر عظیمی ناشر: ژرف زبان کتاب: فارسی تع..

200,000ریال 190,000ریال

زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه قاجار

زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه قاجارنویسنده: حسین مکی ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صف..

250,000ریال

زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه قاجار

زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه نویسنده: حسین مکی ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: ..

150,000ریال

زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه قاجار

زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه قاجارنویسنده: حسین مکی ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صف..

300,000ریال

زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه قاجار

زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه قاجارنویسنده: حسین مکی ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صف..

220,000ریال

زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه قاجار ؛ کپی

زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه قاجارنویسنده: حسین مکی ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صف..

150,000ریال

زندگی سیاسی محمدعلی فروغی

زندگی سیاسی محمد علی فروغینویسنده: جعفر مهدی نیا ناشر: پانوس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 800..

750,000ریال

زندگی پرماجرای رضا شاه ؛ دو جلدی

زندگی پرماجرای رضا شاه نویسنده: اسکندر دلدم ناشر: گلفام زبان کتاب: فارسی ..

500,000ریال 380,000ریال

زیر پوست شهر ؛ راپورت های نظمیه (پلیس مخفی) شیراز

زیر پوست شهرنویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - سعاد پیرا - سعید روحی ناشر: تاریخ..

390,000ریال

سراب جانشین پسر ؛ دو جلدی

سراب جانشین پسرنویسنده: خسرو معتضد ناشر: البرز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1160 اندازه کتاب..

550,000ریال

سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی

سلسله پهلوی و نیروهای مذهبیمترجم: عباس مخبر ناشر: طرح نو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 378 ان..

220,000ریال

سیدحسن مدرس

سیدحسن مدرس نویسنده: عباس رمضانی ناشر: کتاب تارا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 175 اندازه کتاب: ..

50,000ریال

سیدضیا ؛ عامل کودتا

سیدضیا ؛ عامل کودتانویسنده: صدرالدین الهی ناشر: ثالث زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 524 اندازه..

420,000ریال 340,000ریال

شورش خراسان و صولت السلطنه هزاره

شورش خراسان و صولت‌السلطنه هزارهنویسنده: کاوه بیات ناشر: جهان کتاب زبان کتاب:&n..

250,000ریال 225,000ریال

صعود و سقوط تیمورتاش

صعود و سقوط تیمورتاشنویسنده: جواد شیخ الاسلامی ناشر: توس زبان کتاب: فارسی تعدا..

300,000ریال 240,000ریال

عبور از عهد پهلوی در غربت

عبور از عهد پهلوی در غربتنویسنده: ابوالمجد حجتی ناشر: دستان زبان کتاب: فارسی ت..

260,000ریال

فراز و فرود شیخ خزعل

فراز و فرود شیخ خزعلنویسنده: عبدالنبی قیم ناشر: کتاب آمه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 496 ان..

400,000ریال 335,000ریال

قیام گوهرشاد

قیام گوهرشاد نویسنده: سینا واحد ناشر: وزارت ارشاد زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 250 اندا..

100,000ریال

ماموریت آمریکائیها در ایران

ماموریت آمریکائیها در ایراننویسنده: آرتور میلسپو مترجم: حسین ابوترابیان ناشر: پ..

390,000ریال

مبانی ایدئولوژی حاکمیت و تاثیر آن بر متون و مواد درسی در عصر پهلوی اول

مبانی ایدئولوژی حاکمیت و تاثیر آن بر متون و مواد درسی در عصر پهلوی اولنویسنده : زهرا حامدی ..

250,000ریال 240,000ریال

مختصری از زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه قاجار

مختصری از زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه قاجارنویسنده: حسین مکی ناشر: علمی زبان کتاب:&n..

500,000ریال